2009-10-15-vissen-zenneZENNEVALLEI / SINT-PIETERS-LEEUW: – Het INBO gaat jaarlijks na welke vissen er voorkomen in de Zenne, in het kader van het Meetnet Zoetwatervis en de Ecosysteemmonitoring van het Zeeschelde-estuarium. In juli 2009 visten ze op 6 plaatsen: Lembeek (Halle), Drogenbos, Anderlecht, Vilvoorde, Zemst en Leest (bij Mechelen).  De jongste meetgegevens zijn nu beschikbaar.

Gerlinde Van Thuyne van INBO: “Op de meeste plaatsen gebruikten we elektrovisserij. Hierbij zetten we, vanuit een bootje, het water even onder stroom zodat de vissen verdoofd raakten en kwamen bovendrijven. In het getijdengebied ter hoogte van Leest hebben we twee fuiken uitgezet gedurende 24 uur. We noteerden enkele gegevens van de vissen en lieten ze daarna weer vrij.
De resultaten tonen dat het steeds beter gaat met de Zenne. De collectieve inspanningen van het Waalse, Brusselse en Vlaamse Gewest om het water te zuiveren werpen hun vruchten af.
In de metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij zien we dat de zuurstofconcentraties stijgen.”

De meeste soorten vingen ze in Drogenbos: blankvoorn, vetje, riviergrondel, drie- en tiendoornige stekelbaars en giebel. De eerste drie soorten zijn al iets kieskeuriger voor hun omgeving. Deze vangstplaats, dicht bij het natuurgebied de Zennebeemden, heeft met zijn meanderende structuur duidelijk het beste biotoop.
Je kan de gegevens bekijken op deze website.

Share

%d bloggers liken dit: