“The joy of painting” een tentoonstelling van Willy Malfroid
Open op zaterdag 20 en 27, zondag 21 en 28 september van 14.00 tot 18 .00 uur in het CC Coloma. Vrije toegang.

Het werk van Willy Malfroid is gekenmerkt door een tot in de kleinste details doorgedreven realisme waar techniek en ongebreidelde fantasie hand in hand gaan.

Het opzet van deze tentoonstelling is de bezoeker een overzicht te bieden van zijn oeuvre. Een oeuvre dat een periode van vijftig jaar schilderen in beeld brengt.
Uiteraard zijn niet alle schilderijen die hij gemaakt heeft te bezichtigen, maar de tentoonstelling omvat toch de belangrijkste werken uit iedere periode. Zo worden er werken uit privé verzamelingen alsook werken uit openbare verzamelingen te kijk aangeboden.
De Vlaamse Gemeenschap, de federale staat en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België verleenden hun medewerking door een of meerdere werken die zij in hun bezit hebben in bruikleen te geven.

%d bloggers liken dit: