Sint-Pieters-Leeuw: – Gemachtigde opzichters kunnen een heel belangrijke rol vervullen voor de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen en op de schoolroutes. Door gemachtigde opzichters in te zetten op drukke oversteekplaatsen, krijgen de ouders de mogelijkheid om hun kinderen alsnog zelfstandig naar school te laten gaan.
Vaak hebben onze basisscholen gemeenschappelijke knelpunten op weg van en naar school. Daarom wil de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, in uitvoering van het project”duurzaam naar school”, een gemeentelijk systeem van gemachtigde opzichters opstarten. Op schooldagen zullen een zestal drukke oversteekplaatsen tijdens de ochtend- en avondspits door een gemachtigde opzichter worden bemand.
Oproep aan ouders, grootouders, gepensioneerden, werklozen,
Met deze wervingsactie zoekt de gemeente kandidaat gemachtigde opzichters die na een korte theoretische en praktische opleiding de bevoegdheid krijgen om de zachte weggebruiker ter hoogte van een drukke oversteekplaats te laten oversteken.

De opleiding en uitrusting is gratis. De kosten voor de prestaties van de gemachtigde opzichter worden door het gemeentebestuur gedragen.
Bent u geïnteresseerd? Contacteer de dienst Mobiliteit: 02 371 22 92 johan.persoons@sint-pieters-leeuw.be

%d bloggers liken dit: