Sint-Pieters-Leeuw: – Na de vakantie is het weer eens het moment om een kort overzicht van het voornaamste reilen en zeilen van onze vereniging te geven. Neem je agenda ook bij de hand. Je kan ook steeds onze website http://www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be raadplegen. Deze bevat de laatste berichten en meer uitgebreide informatie.
Handen uit de mouwen. Maar wanneer en wat?
Regelmatig organiseren we een werkdag in onze natuurgebieden. Immers, we moeten al eens wilgen knotten, een houtwal oprichten, struiken planten, nestkasten ophangen, omgewaaide bomen opruimen, prikkeldraad herstellen, bramen en distels maaien .. Dit gebeurt meestal een zaterdag- of een zondagvoormiddag. We leggen deze activiteiten vast op tijdstippen dat de meeste mensen een gaatje in hun agenda hebben. Daarom hadden we nu eens graag geweten wanneer het best voor jullie uitkomt om mee te helpen. Misschien zijn er mensen die zich bv. makkelijker op vrijdag kunnen vrijmaken. Alle voorstellen zijn welkom. Dus we draaien de rollen eens om. Zeg ons wanneer en wat jij wil doen, wij passen ons aan. Schrijf of bel ons (02 356 9041).
Waarnemingen
Onze natuurgebieden zijn geen statische gebieden. De natuur evolueert, de bewoners en gebruikers (planten en dieren) komen en gaan. Welke dieren en planten er in onze natuurgebieden te vinden zijn, is een graadmeter van de waardevolheid ervan. Nu bestaat er een website waar je je waarnemingen kan registreren en ook een overzicht ervan geeft http://waarnemingen.be/gebied/view/24304?g=0&from=2000-01-01&to=2008-08-17&sp=0&page=1 Iedereen kan er zijn waarnemingen toevoegen. Lieven, Rudi H. en Edwig zijn medewerkers die reeds zeer nuttige info over onze gebieden verzameld hebben.
Akkervogels
Regionaal Landschap Zenne Zuun en Zoniën (RLZZZ) heeft een project opgestart om het leefgebied voor akkervogels in het Pajottenland te herstellen. Onze vereniging werkt hieraan mee door de huidige populatie van akkervogels te inventariseren. Concreet hebben we dit voorjaar bijv. slechts 10 veldleeuweriken in St-Pieters-Leeuw geteld. In Vlaanderen ging de laatste 30 jaar de populatie met 95 % achteruit. Dus dit project is zeker op zijn plaats. Meer info over het project op http://www.rlzzz.be/project.html#akkervogels
(o.a. fiches met een overzicht van de akkervogels).
Kievit wandeling op zondag 19 oktober
RLZZZ wil ook het brede publiek van St-Pieters-Leeuw bij het akkervogelproject betrekken. De gemeente werkt hier ook aan mee. Ze heeft de kievit (ook een typische akkervogel) geadopteerd. Door verschillende
acties wordt de vogel onder de aandacht gebracht. De eerste actie is een wandeling door de velden waar we akkervogels gaan observeren. Aansluitend is er een korte presentatie over het project. Samenkomst op 19 oktober om 14 u aan het kerkhof van Vlezenbeek (Vagevuur). Dit is de officiële lancering van de adoptie van de Kievit.
Cursus natuurgids
Wil je een ruimere algemene kennis over de natuur verwerven? Vanaf 4 november richt Natuurpunt Ternat de interessante cursus “Natuurgids” in (de dinsdagavond van 19 u 30 tot 22 u 30). Zitj en Marcella hebben zich al ingeschreven. Zijn er nog geïnteresseerden? Er kunnen afspraken gemaakt worden om samen te rijden of leden zonder wagen op te pikken (tel 02/569 05 66 of zitj@skynet.be ). Meer info over de cursus kan je vinden op.
http://www.natuurpuntternat.be/pages/cursussen/cursus-natuurgids-ternat-2008-2009.php
Wereldbollendag op zondag 21 september
De 11.11.11-comités van de regio willen door de organisatie van “Wereldbollen” de Noord-Zuid problematiek meer in de kijker plaatsen in het Pajottenland. Deze gaat door op zondag 21 september. We verlenen hieraan onze medewerking. In Sint-Laureins-Berchem zullen we aanwezig zijn met een infostand.
Steenuilen
Rudi L. heeft vorig jaar 2 steenuilkasten gemaakt. En dat ze nuttig zijn, kan je nu in een fotoreportage op onze website zien. Daar zie je Edwig aan het werk bij het ringen van 2 jongen.

Dag van de Natuur op zaterdag 15 november
Dat weekend wil Natuurpunt dat iedereen in contact kan komen met natuurbeheer, natuurbehoud,… ergens in Vlaanderen. Wij doen hier uiteraard aan mee. Van 9 tot 12 uur gaan we aan de slag in het natuurgebied “Oude Zuun”. Iedereen kan meehelpen. Veel gaan we niet verklappen, maar wie komt zal een primeur meemaken. Afspraak: C. Leunensstraat, rode grintweg langs de Zuunbeek. De werken gaan door zo’n 500 m stroomopwaarts aan de betonnen brug over de Zuunbeek ter hoogte van het Neerhuis. Laarzen zijn
aanbevolen.
Terugblik woensdag 23/7 Haag scheren
Op 23 juli kreeg de 400 m lange haag langs ons natuurgebied de Oude Zuun een jaarlijkse snoeibeurt. Een tiental vrijwilligers was van de partij. We waren ook heel blij dat 8 bewoners van de Okkernoot in Halle (tehuis voor personen met een mentale handicap en/of stoornissen uit het autismespectrum) mee
geholpen hebben om de snoeisel af te voeren. Hun website http://www.deokkernoot.be/

Bron: http://www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

%d bloggers liken dit: