Bij arrest, nummer 184.758 in de zaak A.145.372/VII-37.103 van de Raad van State op 26 juni 2008 werd beslist dat :
Artikel 1. Vernietigd wordt het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 houdende definitieve vaststelling van het afbakeningsplan voor de Grote Eenheden Natuur en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling van het Manhovebos, het Bos ter Rijst, het Lombergveld, de Vallei van de Zuunbeek en zijlopen, de Grote Zenne-Berendries-Maasdalbos, het Lembeekbos, het Hallerbos en omgeving, de Bossen en beekvalleien te Beersel en Sint-Genesius-Rode, de Zennebeemden Beersel-Ruisbroek, de vallei van de Laarbeek en de Molenbeek en Keyerberg-Hunsel, voor wat betreft de kadastrale percelen Halle, afdeling 1, sectie C, nrs. 2b, 2/02/a, 57c, 57k, 57h, 53d, 55b, 54 en 54/02; Pepingen, afdeling 1, sectie C, nrs. 181, 180, 161, 160/02/a, 160a, 159, 158, 156b, 162 (deel), 147, 148, 149, 150, 152/99a, 170c (deel) en 170/02/a (deel); Sint-Pieters-Leeuw, afdeling 4, sectie B, nrs. 81a, 80, 79, 78b, 78c, 77, 76a, 75a, 64a, 62b, 62c en 53g.
Art. 2. Het beroep wordt voor het overige verworpen.
Art. 3. Dit arrest zal worden bekendgemaakt op dezelfde wijze als het gedeeltelijk vernietigde besluit.
Art. 4. De kosten van het beroep, bepaald op 350 euro, komen ten laste van de verwerende partij.
Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting, op zesentwintig juni tweeduizend en acht, door de VIIe kamer, die was samengesteld uit :
De heren :
L. Hellin, kamervoorzitter;
E. Brewaeys, staatsraad;
J. Van Nieuwenhove, staatsraad;
Mevr. E. Impens, griffier.

%d bloggers liken dit: