Ruisbroek / Lot / Halle: – Waterwegen en Zeekanaal NV heeft haar twee afgewerkte projecten, de aanleg van een strook milieuvriendelijke oever in Ruisbroek nabij de sluis van Lot en het fiets- en wandelvriendelijk jaagpad tussen de Malheidebrug en de Suikerkaai in Halle, officieel ingehuldigd.

Ter hoogte van de nieuwe milieuvriendelijke oever hield men een boomplanting.
De bestaande oever in Lot en Ruisbroek werd begin deze eeuw aangelegd en heeft lange tijd goed stand gehouden. Door de technologische evolutie van de laatste decennia kwamen er echter snellere schepen in de vaart. Dit had een verhoging van de golfslag tot gevolg die een snellere aftakeling van de oeverbescherming veroorzaakten.
Een nieuwe oeververdediging drong zich op. Om zodoende een ecologische verantwoorde overgang te maken met het achtergebied, werd beslist om hier een milieuvriendelijke oever te bouwen met een vispaaiplaats over een totale lengte van 200 meter en om een nieuw jaagpad aan te leggen over een lengte van ongeveer 1.400 meter.
Door de drie burgemeesters (Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Halle) werd een notenboom geplant aan deze milieuvriendelijke oever. Bij deze drie bomen gaat het zeker niet blijven.
Aan boord van de Blauwe Reiger werd daarna afgevaren richting Malheidebrug waar enkele toespraken werden gehouden. Daarna werd aan de Malheidebrug het nieuwe jaagpad richting Suikerkaai ingehuldigd.

Zie ook ons artikel van 18/06/2007:
klik hier:Pilootproject milieuoever & vernieuwd jaagpad

Aan het Kanaal Brussel- Charlerloi ongeveer ter hoogte van de sluis van Lot heeft het agentschap “Waterwegen en Zeekanaal NV” (afgekort “W&Z”) een milieuoever aangelegd ism de visserij commissie.

Adj. Districtshoofd Willy Vanden Herrewegen: “Dit is een pilootproject. Het is de eerste keer dat we dit doen op het kanaal Brussel- Charlerloi. We creëren achter de vaartloop een soort baai van 160 meter lang. De bedoeling is te zorgen dat de vissen er kunnen Paaien. De vissen kunnen via drie buizen in de afgesloten baai geraken en daar dan in alle rust paren. Door de drie buizen is er een continue toevloed van vers water en ontstaat er ook een lichte golfslag wat er voor zorgt dat er extra zuurstof in het water zit. Eens de vissen hun weg via de buizen gevonden hebben hopen we reeds volgend jaar de eerste resultaten te hebben. Dit project kost 250.000 euro.”

%d bloggers liken dit: