Sint-Pieters-Leeuw: – Landelijke Thuiszorg start, met steun van Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid een Groendienst voor zorgbehoevenden.

Vandaag werd bij Mevr. Denise Wielemans uit Sint-Pieters-Leeuw in aanwezigheid van Monique Swinnen, gedeputeerde bevoegd voor Europese Zaken, Plattelandsbeleid en Welzijn dit project voorgesteld door middel van een demonstratie, gegeven door de tuinmannen van de Landelijke Thuiszorg.

*

Gedeputeerde Monique Swinnen:Een groot deel van de oudere bevolking in de provincie Vlaams-Brabant woont nog thuis. Zij zijn vaak zwaar zorgbehoevend, hoogbejaard en alleenstaand en kunnen niet zelf instaan voor het onderhoud van hun tuin en het onderhoud rond de woning. Dit is vaak één van de eerste taken die ze zelf niet meer kunnen opnemen.
Voor dit groen- en tuinonderhoud zijn er momenteel geen of slechts zeer beperkte voorzieningen in de welzijnssector.  Ook via dienstencheques is groenonderhoud nog niet toegelaten.
Het project “Groendienst voor zorgbehoevenden” richt zich naar specifieke bevolkingsgroepen in de landelijke gebieden van de provincie :zorgbehoevenden,
minstbegoeden en kansarmen, alleenstaanden, hoogbejaarden, zieken enpersonen met een handicap.
Op die manier trachten we bij te dragen aan het opzetten van zorgvoorzieningen op het platteland en kan de zorgbehoevende langer in het thuismilieu blijven.
Het project wil de economische activiteit op het platteland verhogen. Het creëert een lokale tewerkstellingsbasis door : de inschakeling/herinschakeling van kansengroepen (allochtonen, ouderen, kortgeschoolden, …), boeren en tuinders die omwille van de afbouw van hun agrarische activiteit een aanvullend inkomen wensen, kunnen een zorgfunctie in de groendienst opnemen. Het project biedt weerwerk aan agrarische armoede.


(tuinman Jeroen en  cliënte Denise)

Gaby Trompet van Landelijke Thuiszorg:Landelijke Thuiszorg neemt een voortrekkersrol op in de thuiszorg en geeft een eigen invulling aan behoeftegestuurde zorg vooral op het platteland. Landelijke Thuiszorg is gespecialiseerd in een gedifferentieerd aanbod van zorg rond personen en huishouden: gezins- en bejaardenzorg, kraamzorg, poetshulp, klusjesdienst, oppasdienst, comfortzorg en verwenzorg. De dienst tracht met de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te spelen op de noden en hulpvragen van de bevolking.
Vanuit onze voorbije ervaringen met het project klusjesdienst (verfraaiingswerken in de woning zoals schilderen en behangen, uitvoeren van aanpassingswerken in de woning om het comfort en de veiligheid in de woning te verbeteren) stellen we vast dat er bij de plattelandsbevolking een grote behoefte is aan onderhoud van de omgeving rond de woning en de tuin.
Het project beoogt tuin- en groenonderhoud, in het voorjaar en in het najaar een opknap-, snoei- en opruimbeurt van de tuin of het regelmatig onderhoud van de tuin”.


Voor de bekendmaking en werving van cliënten worden een cliëntfolder en flyers ontwikkeld.
In december 2007 werd het project goedgekeurd. Sinds vorige maand loopt het project concreet.  Twee tuinmannen werden ingezet bij 25 verschillende cliënten.
75 aanvragen liepen reeds binnen via het 070/22.88.78 nummer.

De cliënt betaalt een bijdrage per uur voor de uitgevoerde werken.Deze bijdrage wordt berekend in functie van het inkomen: een uurtarief van € 16 of € 11 (sociaal tarief). De aankoop van materialen en plantgoed gebeurt door de cliënt zelf.

%d bloggers liken dit: