vlaams-brabant
Sint-Pieters-Leeuw / Vlaams-Brabant: –
750.000 euro. Dat is het totale budget dat de provincie Vlaams-Brabant inzet om de cultuurparticipatie in de provincie te verhogen.  De middelen worden verdeeld via het nieuwe reglement ‘Artistieke initiatieven voor jongeren en volwassenen’ dat vanaf 1 januari in voege is.
 
Het reglement voorziet in drie soorten subsidies: subsidies voor projecten, subsidies voor jaarwerking en -vanaf 2009- ook zgn. structurele subsidies die zich uitstrekken over 4 jaren.
 
Tom Troch: “Eerste criterium is en blijft de artistieke relevantie en kwaliteit, maar daar wordt onmiddellijk de vraag naar een zogenaamd ‘Publiekseffecten-rapport’ aan gekoppeld.  Subsidieaanvragers zullen met andere woorden  duidelijk moeten maken op welke manier ze de drempel naar hun initiatief  verlagen, hoe ze nieuwe doelgroepen aanspreken en op welke manier ze hierover communiceren.”
 
De aanvragen worden beoordeeld door een commissie die is samengesteld uit enerzijds ambtenaren van de cultuur- en jeugddienst, anderzijds door een aantal externe deskundigen.  Deze externen werden geselecteerd op basis van hun artistieke expertise, maar ook omwille van hun ervaring inzake cultuurparticipatie.  Deze commissie formuleert dan een advies voor de deputatie die de uiteindelijke beslissing neemt.
 
Het reglement is een integratie van een aantal bestaande reglementen van de dienst cultuur en de jeugddienst. 
 
Op deze manier wil de provincie verder werk maken van een transparante cultuursubsidiëring, en evolueren in de richting van één subsidieloket.  We zijn er ook van overtuigd op deze manier het verschil te kunnen maken inzake de cultuurparticipatie in onze provincie.

Meer info: http://www.vlaamsbrabant.be/specials/reglementen/reglementenCONTENT.jsp?page=6772

%d