Ruisbroek: – Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Pieters-Leeuw heeft in haar zitting van maandag 10 december – ingevolge geruchten in de pers en op aangeven van Fons Geeroms en Ignace Blondeel, respectievelijk schepen en
gemeenteraadslid uit Ruisbroek – beslist, een brief te schrijven naar het
bestuur van de Bank van de Post.

Het college uit in deze brief haar ongenoegen en onrust met betrekking tot
de dreigende sluiting van het postkantoor in Ruisbroek. Het vraagt zich
daarbij af hoe oudere en minder mobiele inwoners uit Ruisbroek nog kunnen
gebruik maken van de diensten van De Post en meer bepaald hoe ze hun
bankverrichtingen moeten doen, als men weet hoe tijdrovend het openbaar
vervoer verloopt tussen Ruisbroek en het meest nabij gelegen (hoofd)gebouw
van De Post aan de Bergensesteenweg in Zuun.

Het college vraagt dan ook met aandrang dat de directie van de Bank van de
Post op haar intenties zou terugkomen en het druk bezochte postkantoor in de
Fabriekstraat zou behouden blijven.

%d bloggers liken dit: