Kapelle-Op-Den-Bos / Sint-Pieters-Leeuw: -De Conferentie van Burgemeesters van Halle-Vilvoorde protesteert tegen het feit dat de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde pas bij het einde van de formatieonderhandelingen aan bod zal komen. “Dit is een uitnodiging aan de Franstaligen om hun eisen binnen te halen”, aldus de burgemeesters in een mededeling.

Ze vrezen dat de Vlaamse onderhandelaars op dat ogenblik het hele akkoord niet meer op de helling zullen zetten voor B-H-V. De burgemeesters, die vrijdag in Kapelle-op-den-Bos een crisisvergadering hielden, herhalen voorts hun eis dat de kieskring en gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde in uitvoering van het arrest van het Arbitragehof onmiddellijk moet gesplitst worden zonder compensaties en vragen dat de Vlaamse leden van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken het Vlaamse wetsvoorstel tot splitsing volgende week zouden goedkeuren. Als de Franstaligen blijven weigeren de splitsing te aanvaarden, dreigt het Belgische staatsverband op de klippen te lopen, luidt het nog.

De Conferentie van Burgemeesters aanvaardt tot slot niet dat Vlaams minister van binnenlandse aangelegenheden Marino Keulen de burgemeesters van de faciliteitengemeenten Kraainem, Linkebeek, Wezembeek-Oppem en Sint-Genesius-Rode zou benoemen nadat “die bewust de taalwetgeving gesaboteerd hebben”. “Mocht men toch tot benoeming overgaan dat kunnen de Vlaamse burgemeesters het overeind blijven van de rechtsstaat niet meer garanderen”, aldus de Conferentie. 

Burgemeester Luc Wijnant –  Liedekerke: “ Ik vind het onaanvaardbaar dat wij in Liedekerke, 23km van Brussel een deur aan deur folder hebben gekregen van Franstalige partijen met Franse teksten. Dat is onaanvaardbaar en dat is ook wat de mensen vandaag begrijpen. Men aanvaart in Liedekerke niet dat er op een Franstalige wijze publiciteit wordt gevoerd voor politieke rechten die men kan uitvoeren.
Met de splitsing zou duidelijk zijn dat in Vlaanderen op een Vlaamse wijze dient publiciteit gevoerd te worden.”


Burgemeester Eddy De Block Merchtem: “ Vele mensen weten niet welke politieke impact de splitsing van de kieskring heeft of hoe het is ontstaan maar de mensen voelen wel in de winkels en de straten dat de Franstaligen meer en meer in onze gemeente proberen binnen te dringen. En daar proberen wij vanop gemeentelijk niveau iets aan te doen. Wij proberen aan de mensen duidelijk te maken jullie zijn welkom in Merchtem, maar dat blijft Merchtem en geen tweede Brussel.”

Burgemeester Stefaan Platteau – Dilbeek: “Dilbeek is autonoom en er is geen sprake van en daar verzet ik me tegen, met klem, met alle middelen en er kan geen sprake van zijn dat Dilbeek ooit bij Brussel zou zijn.”

Schepen Marc Demesmaeker – Halle: “ in mijn ogen en in de ogen van heel veel mensen want ik wordt er constant over aangesproken moet er geen pasmunt betaalt worden! Wij zijn hier in deze regio, de Vlaamse partijen, de Vlaamse kandidaten, de Vlaamse kiezers decennia lang het slachtoffer van een toestand van ongelijkheid van discriminatie. Moet degene die het slachtoffer is van discriminatie betalen om die discriminatie ongedaan te maken? Dat is toch de logica op z’n kop. In tegendeel ze zouden aan ons moeten betalen.”

Burgemeester Willy Dewaele – Lennik: “Wij eisen van de kamer commissie dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en onmiddellijk tot de stemming overgaan om de kieskring te splitsen.
Wij hebben ook beslist dat we aan meneer Decrem die de de zaken voorzit gehoord te worden voor woensdag , voor de stemming.”

%d bloggers liken dit: