2007-06-25-pol-jeugd.jpg
Sint-Pieters-Leeuw:- Het jaarlijks MEGA project (Mijn Eigen Goed Antwoord) van de Leeuwse politie is afgelopen. Dit project kaderde in de filosofie om kinderen van het zesde studiejaar weerbaar te maken tegen verslavende middelen als drugs, alcohol, tabak en andere.

MEGA. omvat een lessenpakket van 10 sessies. Drie lessen werden gegeven door een politie-inspecteur. Deze gingen ondermeer over het onderscheid dat moet gemaakt worden tussen de verschillende veiligheidsdiensten en de genotmiddelen. Hierin werden de leerlingen geïnformeerd over de effecten van legale en illegale drugs zonder daarbij evenwel de producten te tonen. In de overige lessen die gegeven werden door de leerkracht en door een CLB-medewerker gaat het vooral om het aanleren van sociale vaardigheden zoals het herkennen van en het omgaan met stress en sociale druk, en het assertief leren reageren op ongewenste provocaties

Over het doel coördinator Marc Geerinckx: “Alle kinderen van het zesde leerjaar (basisonderwijs) weerbaar te maken tegen risicogedrag in het algemeen en tegen misbruik van genotmiddelen in het bijzonder. Het inschakelen van de politie bevordert niet alleen de contacten met de scholen maar kadert ook in een breder pedagogisch opzet om de aanspreekbaarheid van de politie bij kinderen en jongeren te stimuleren”.

Het slotmoment van het geheel vond plaats in Zonnig Leven. Daar kwamen zo een 180 kinderen naar toe. De politie van Zaventem was aanwezig met een rijdend politiekantoor. De Halse brandweer liet de kinderen zien hoe een geklemd persoon uit een wagen wordt gehaald, de federale politie was er met een speurdersteam die toonde ondermeer hoe er vingerafdrukken worden genomen en het Rode Kruis leerde de EHBO aan bij kinderen. Ook de hondenbrigade was er voor demonstraties. De Lijn leerde de kinderen hoe bij een ongeluk een bus moet verlaten worden. Child focus was er met informatie, alsook JIP SPL (CAW Zenne en Zoniën).

%d bloggers liken dit: