2007-04-27-politie-leeuw-spl.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw heeft zijn jaarverslag van 2006 aan de pers voorgesteld. Daaruit blijkt dat de N6 (Bergensesteenweg) de grootste problemen geeft op gebied van verkeersveiligheid en criminaliteit. Langs de N6 heeft men immers een gemakkelijke aansluiting op de ring rond Brussel.

Afgelopen jaar gaf de Leeuwse lokale politie prioriteit aan de verkeersveiligheid, diefstal in gebouwen en autocriminaliteit.

De politie stelde in 2006 zowat 6.970 snelheidsinbreuken vast. Specifiek voor de Bergensesteenweg werden er 327 gerechtelijke processen-verbaal, 105 processen-verbaal inzake verkeersongevallen, 797 processen-verbaal inzake verkeersinbreuken algemeen en 6 processen waarschuwing. De onbemande camera flitste 4.627 maal.

Inzake verkeersongevallen waren er 133 met lichamelijk letsel (wat minder is dan in 2005) en 291 met stoffelijke schade (wat meer is dan in 2005).

Hierover zonechef Marc Crispel: “Ondanks alle inspanningen moeten we vaststellen dat de ongevallen blijven stijgen. De meeste ongevallen gebeurden op de Bergensesteenweg (54 ongevallen, waarvan 24 gevallen de busstrook een rol speelde)”.

Wat het aantal diefstallen in gebouwen betreft is er een stijging ten opzichte van 2005. Niet alleen het probleem met de zigeunerkinderen is hier een oorzaak van, maar in alle politiezones is er een stijging van de dieftallen vastgesteld. Het aantal diefstallen uit voertuigen is tegenover 2005 met 2,56% gedaald. Ook het vandalisme aan voertuigen is met 2,63 % gedaald.

Dit jaar gaat de wijkwerking uitgebreid worden. In 2006 fietsten de wijkagenten 1.785 km. De wijkinspecteurs deden in 2006 een 60-tal burenbemiddelingen.

Het project De Lijn en de MIVB noemde Marc Crispel een voorbeeld van gemeenschapsgerichte politiezorg.

Marc Crispel: “Reeds in 2004 werd er een partnership gesloten met De Lijn om gezamenlijk problemen aan te pakken, zoals zwartrijders op de bus, jongeren die overlast bezorgen op de bus, ongepast gebruik van de busbaan, foutief parkeergedrag aan de bushalte…. Gezien het succes werd in 2006 eveneens een charter ondertekend met de MIVB. Andere politiezones volgden ons voorbeeld.

Wat het aantal interventies betreft, worden er elke dag in de zone gemiddeld 26 meldingen ontvangen en 15 interventies verricht. Op jaarbasis betekent dit 9.595 meldingen met 5.422 interventies. In het arrondissement Halle – Vilvoorde staat Sint-Pieters-Leeuw hiermede op de 6de plaats van de interventiedichtheid.

De politiemensen van Sint-Pieters-Leeuw verrichtten afgelopen jaar 157 gerechtelijke en 122 bestuurlijke vrijheidsberovingen. 75 personen werden ter beschikking gesteld van het parket en 2 personen werden rechtstreeks opgesloten in de gevangenis van Vorst. Deze cijfers liggen duidelijker hoger dan in 2005 (94 gerechtelijke en 99 bestuurlijke vrijheidsberovingen en 69 ter beschikking gesteld van het parket).

Afgelopen jaar werden er 344 wapens binnengebracht en werd er in oktober een combitaks ingevoerd. Dit is een directe belasting die de politiezone kan innen op het vervoer van bestuurlijke of gerechtelijke aanhoudingen. Er werden 52 dossiers opgemaakt. Hiervan waren er 22 niet invorderbaar (adres onbekend) en bleven er 22 ingecohierd. Slechts 8 burgers betaalden hun vervoer.

%d