Ruim 7 miljoen euro subsidie voor aanleg riolering Bergensesteenweg

2017-10-27-rioleringsbuizen_wegenwerkenSINT-PIETERS-LEEUW: – Op initiatief van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel krijgt Sint-Pieters-Leeuw van het Vlaams gewest een flinke financiële duw in de rug voor de aanleg en het onderhoud van haar rioleringen. Zo krijgt Sint-Pieters-Leeuw ruim 7 miljoen voor de aanleg van een gescheiden riolering in de Bergensesteenweg (N6) van de Brusselbaan tot de Ruisbroeksesteenweg.

De subsidie kadert in het optimalisatieprogramma 2020 ter waarde van 230 miljoen euro voor projecten van Aquafin. Daarnaast heeft de minister het eerste subsidieprogramma 2019 voor 184 gemeentelijke rioleringsprojecten goedgekeurd. In totaal wordt voor meer dan een half miljard euro geïnvesteerd.
Schepen van openbare werken Bart Keymolen: “Dankzij deze investering kunnen we de riolerings- en zuiveringsgraad in onze gemeente verder opkrikken. Dat we duurzaam moeten omspringen met water is algemeen geweten, maar met deze financiële injectie zetten we weer een stap vooruit.
Vlaams minister Koen Van den Heuvel “Ik geloof sterk in de kracht van lokale besturen, maar het is noodzakelijk dat het Vlaams gewest hen ondersteunt in hun opdracht op het vlak van riolering. Daarom wordt in totaal wordt voor meer dan een half miljard euro geïnvesteerd.”

Retributie aansluitingstarieven riolering

2018-02-24-infSINT-PIETERS-LEEUW: – Voor een goed waterbeheer en een reiniging van de oppervlaktewateren op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk eigendommen correct worden aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel of op een IBA. Sinds 1 januari 2018 is Infrax de rioolbeheerder in Sint-Pieters-Leeuw. Zij stellen voor om van een systeem van bestekken over te stappen op een forfaitair systeem voor de rioolaansluitingen. Dit heeft als voordeel dat aanvragen van burgers veel sneller kunnen worden afgehandeld, zonder dat (in de meeste gevallen) een bezoek vooraf ter plaatse nodig is. Het subsidiereglement werd deze week door de gemeenteraad goed gekeurd.

Tot 31 maart verzorgt Vivaqua de klantencontacten en de afhandeling van de aanvragen voor rioolaansluitingen. Zij doen dit conform de tarieven die Sint Pieters Leeuw goedgekeurd heeft, namelijk de aanrekening van de werkelijke kostprijs met een maximum van 2500 euro. De kostprijs van huisaansluitingen op de riolering kan immers sterk verschillen naargelang de situatie ter plaatse. De diepte van de riolering, de ligging van de riool in of naast de weg, het al dan niet wachtaansluiting aanwezig, etc. zijn sterk bepalende factoren.

Sinds 1 januari 2018 is Infrax de rioolbeheerder in Sint-Pieters-Leeuw. Infrax past in alle gemeenten waar zij rioolbeheerder zijn, een forfaitair tarief toe dat gemiddeld gezien kostendekkend is. De gemeenteraad besliste om vanaf 1 april ook een forfaitaire vergoeding aan te rekenen.

Hierbij wordt er een aansluitvergoeding aangerekend voor alle nieuw aan te sluiten woningen ongeacht de werkelijke kostprijs. Op die manier wordt voorkomen dat, enerzijds, aanvragers die ‘pech’ hebben dat de riolering diep ligt of aan de overkant van de straat, een hogere factuur dan gemiddeld krijgen.

Burgemeester Luc Deconinck: “Het tarief voor een eenvoudige huisaansluiting werd vastgesteld op 735.20 euro excl. btw (889,59 incl. btw). Dit is ongeveer 25 % lager dan het gemiddelde op basis van de vorige regeling. Voor de burger wordt het dus gemiddeld goedkoper.

Schepen Bart Keymolen: ”Een groot voordeel van dit forfaitair systeem is dat de aanvrager via de website van Infrax online de offerte krijgt en ze onmiddellijk kan goedkeuren en inplannen, zonder dat iemand ter plaatse moet komen. Na één jaar zal een evaluatie volgen van deze regeling. Het is de bedoeling dat de burger hier zowel op financieel vlak als op vlak van dienstverlening winst boekt.