zondag 18 december 2022 is het treinverkeer door werken van Infrabel aangepast in en rond Brussel

REGIO: – Op zondag 18 december 2022 gaat Infrabel verder met de installatie van een moderne digitaal gestuurde seininrichting (ETCS) op de Noord-Zuidverbinding in Brussel. Dit systeem verkleint de kans aanzienlijk dat een trein door een rood sein rijdt. Tegen eind 2025 zal het volledige spoornet met ETCS uitgerust zijn.
Door deze werken wordt het treinverkeer aangepast in en rond Brussel.

• Alle info & alternatieven via: www.belgiantrain.be/nl/news/works-brussels

Infrabel voert volgende week ‘s nachts onderhoudswerken uit in Ruisbroek

RUISBROEK: – Van maandag 3 tot vrijdag 7 oktober 2022 voert Infrabel ‘s nachts (22u-6u) onderhoudswerken uit aan de sporen tussen Nederhem in Halle en het Sasplein in Ruisbroek.

Meer specifiek leggen ze de ballast (= steenslag) gelijk onder de sporen. Omwille van het gebruik van machines en spoorkranen kunnen deze werken geluidshinder met zich meebrengen.
Deze werken zijn nodig om de veiligheid en de continuïteit van het treinverkeer te blijven garanderen.

Deur voor treinstation Schepdaal niet dicht

treinstaking_station-RuisbroekSCHEPDAAL / REGIO: – Uit de reactie van Infrabel en NMBS op een oproep van vier burgemeesters, blijkt dat een station in Schepdaal niet definitief is afgeschreven.

Begin deze zomer richtten de burgemeesters van Dilbeek, Lennik, Ternat en Roosdaal een oproep aan de NMBS betreffende de uitbouw van een multimodaal vervoersknooppunt in Schepdaal (zie artikel).

In een reactie liet gedelegeerd bestuurder van Infrabel, Luc Lallemand, alvast weten achter de uitbouw van zulk verkeersknooppunt te staan. Een station in Schepdaal is echter een bevoegdheid van de NMBS, maar Infrabel toont zich bereid tot overleg wanneer die bereid zouden zijn het reizigerspotentieel te (her)evalueren.

De NMBS is minder enthousiast. Voorlopig blijven zij bij hun beslissing om een stopplaats in Anderlecht te verkiezen boven één in Schepdaal. In de meerjarenplanning 2013-2025 zijn geen middelen voorzien voor een eventuele wijziging.
NMBS-directeur Marc De Scheemaecker erkent wel dat de mogelijke plannen voor een tramverbinding kansen biedt. Mocht het tracé van de tram alsnog over de Ninoofsesteenweg lopen, kan de combinatie met een stopplaats zin hebben. Een belangrijke problematiek blijft dan wel de aanleg van een grote Park & Ride parking die de verkeersafwikkeling en –doorstroming op de N8 ernstig kunnen hypothekeren.

Burgemeester Dilbeek, Willy Segers: “Het verheugt ons dat er alsnog signalen komen dat de situatie inderdaad opnieuw kan bekeken en geëvalueerd worden. We zijn er ons als de 4 vragende gemeentebesturen echter volledig van bewust dat dit echter ook nog vragen opwerpt rond andere door te hakken knopen. Maar samen met de collega’s-Burgemeesters zullen we de mobiliteitsbelangen van de inwoners van Dilbeek, Lennik, Roosdaal en Ternat – en eigenlijk ook van ver daarbuiten – in deze optiek blijven aankaarten.

vier Pajotse gemeentes willen treinstation in Schepdaal

treinstaking_station-RuisbroekDILBEEK / REGIO: – De gemeenten Dilbeek, Lennik, Roosdaal en Ternat hebben in een officieel schrijven de NMBS gevraagd om een station te bouwen in Schepdaal aan de kruising van spoorlijn L50A met de Ninoofsesteenweg (N8).
De brief werd ondertekend door burgemeesters Willy Segers van Dilbeek, Irina De Knop van Lennik, Christine Hemerijckx van Roosdaal en Ronald Parys van Ternat en is gericht aan de top van NMBS en Infrabel. De betrokken ministers en staatssecretarissen ontvangen eveneens een kopie.

De vraag duikt weer op naar aanleiding van de aan de gang zijnde studies rond het al dan niet aanleggen van een tramlijn op de Ninoofsesteenweg. Alle betrokken gemeenten zijn voorstander van een beter openbaar vervoer van en naar Brussel en omgeving. Uit één van de recente tramstudies die De Lijn liet uitvoeren, blijkt echter dat een tram op de N8 er zeker niet zal komen voor 2025. Op korte termijn is dit voor de betrokken gemeenten ook niet mogelijk gezien de vele verkeersknelpunten op de N8, zoals bijvoorbeeld de moeizame aansluiting met de Ring. Een deel van het verkeer zoekt eveneens zijn weg via Ternat naar de E40 maar daar stoot het op de problematiek van de spoorovergang in het centrum van Ternat. Deze knelpunten dienen eerst verholpen te worden.

Een treinstation in Schepdaal, en eventueel in Wambeek waar de spoorweg de N285 kruist, zou op korte termijn al een deel van de problematiek kunnen oplossen” zeggen de burgemeesters in hun gezamenlijk schrijven. “De bereikbaarheid via het spoor voor mensen uit de betrokken gemeenten en zelfs verder, zou hierdoor sterk verbeteren en dit met relatief weinig investeringen. De vier sporen zullen operationeel zijn in 2016. Het ogenblik is dus gekomen om deze optimaal in te zetten door ook de inwoners van de randgemeenten de mogelijkheid te geven er gebruik van te maken,” besluiten ze.