REGIO: – Na een justitiehuis en een Family Justice Center, volgt in 2024 een Zorgcentrum na Seksueel geweld voor Halle-Vilvoorde in het UZ Jette. 

Zorgcentra na Seksueel Geweld bewijzen dagelijks hun nut voor de vele slachtoffers. Onmiddellijk na het delict geven ze medische en psychologische zorg, ze helpen bij het neerleggen van een klacht en doen het forensisch onderzoek om DNA-materiaal van de dader te verzamelen. Zo vangt het Zorgcentrum in Antwerpen elke dag drie slachtoffers na verkrachting op. Op die manier staat niet alleen het slachtoffer centraal, maar helpt het ook de kwaliteit van het gerechtelijk onderzoek vooruit waardoor de oplossingsgraad verhoogt.

Nederlandstalige slachtoffers uit Brussel en Halle-Vilvoorde stonden tot nu in de kou omdat de federale staatsecretaris vorig jaar de financiering vergat om het UZ Jette op te waarderen tot een zorgcentrum Seksueel Geweld. “Nederlandstalige slachtoffers uit onze regio konden enkel terecht in het Sint-Pietershospitaal te Brussel. Dat ziekenhuis moest een tweetalige dienst verzekeren, maar dat bleek in de praktijk vaak niet het geval te zijn. Nu is er dus financiering gevonden voor een professionele omkadering voor Nederlandstalige slachtoffers van verkrachting. Die zijn niet langer aangewezen op Franstalige hulp of een verplaatsing naar het Leuvense na een traumatische ervaring”, zeg Vlaams Parlementslid Jeroen Tiebout . ” UZ Jette is een uitstekende partner. Die instelling vervult nu al een belangrijke rol in onze regio. Niet alleen op gebied van seksuele agressie maar ook voor evaluatie van gedwongen opnames en opleiding over het Excited Delirium Syndroom (EDS). Ook met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling werkt het UZ Jette nauw samen. Technisch gezien is het UZ ook met alles in orde: ze voldoet aan alle formele voorwaarden en wil zelfs voorzien in een interne opleiding forensische verpleging, zodat de juiste en noodzakelijke zorg voorhanden is. Hopelijk is dit nu het laatste zetje voor de federale regering om ook het Parket van Halle-Vilvoorde een waardig onderkomen te geven in onze regio” .

%d