REGIO: – 837.500 euro op jaarbasis. Dat is het bedrag dat de Franse gemeenschap doorsluist naar de ‘Parijse’ organisatie “Assemblée parlementaire de la Francophonie” die er voor 471.000 euro subsidies mee geeft aan Franstalige organisaties in Vlaanderen zoals oa. ‘assoc cult Leeuw Saint Pierre’. Dat bracht de RTBF aan het licht.

Vlaams Parlementslid Jeroen Tiebout  roept de Franstalige overheden om nu voor eens en voor altijd te stoppen met deze belastingverspilling en deze verdoken vorm van cultureel imperialisme. “Schimmige constructie of niet, wat heeft de Franse Gemeenschap er nu aan om belastinggeld te besteden in Vlaanderen? On est chez nous chers amis.”
De constructie komt erop neer dat de “Féderation Wallo-Bruxelles” subsidies verstrekt aan een internationale organisatie die de Franstalige cultuur “in de wereld” moet promoten. Die stort nadien dat geld door naar “Poinculture”, een vzw die allerhande subsidies uitdeelt aan bijv. Action Fouronnaise, Le Noeud in Gent, Club Richelieu in Knokke en Oostende en een hele reeks vzw’s in faciliteitengemeenten en gemeenten zoals Dilbeek, Vilvoorde Tervuren.
Die vereniging is overigens dezelfde vereniging waarmee de beruchte Dubai reis van de griffier van het Waals Parlement werd georganiseerd en die sinds 2014 ook al talloze reisjes organiseerden ter promotie van de Franstalige cultuur. Veel Waalse politici zijn er lid van.
Maar naast die reizen is er dus ook subsidies voorzien in Vlaanderen. Gelijkaardige subsidies werden eerder al verscheidene keren door het Grondwettelijke Hof vernietigd omdat ze ongrondwettelijk bleken. Het is helemaal niet aan de Fédération Wallo-Brux om subsidies uit te delen in de deelstaat Vlaanderen, de kunstgreep via Frankrijk ten spijt.
In Vlaanderen is Vlaanderen bevoegd voor taal en cultuur en is het Nederlands de gemeenschappelijke taal waarin we met elkaar omgaan, samenwerken, sporten en samenleven. Een overheid zou moeten weten dat er regels en afspraken zijn. Grondwettelijke regels zelfs, in dit geval. Het lijkt me bovendien dat Wallonië en Brussel voldoende uitdagingen hebben en dat dergelijk Franstalig beleid in Vlaanderen allerminst een prioriteit zou moeten zijn.” besluit Tiebout
Momenteel onderzoekt Tiebout welke stappen genomen kunnen worden om deze situatie te stoppen.

%d bloggers liken dit: