BELGIË: – Zo’n 280.000 Belgische 16 en 17-jarigen krijgen de kans om volgend jaar, op zondag 9 juni 2024, hun stem uit te brengen voor de Europese verkiezingen. In tegenstelling tot volwassenen, die automatisch op de kiezerslijsten terechtkomen, moeten deze jongeren zich wel eerst als kiezer registreren.

Voorwaarden voor inschrijving
• de Belgische nationaliteit hebben
• ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente
• niet uitgesloten zijn van het kiesrecht

Inschrijvingsprocedure
Je kan op twee manieren vragen om je in te schrijven:
• Online via inschrijving.verkiezingen.fgov.be  aanmelden kan via eID of Itsme
• Door langs te gaan in het gemeentehuis en het formulier C/1a in te vullen, of dit per post op te sturen samen met een kopie van je identiteitskaart. Het gemeentebestuur zal vervolgens beslissen over je aanvraag tot inschrijving en je op de hoogte stellen van het resultaat.

Eenmaal ingeschreven op de kiezerslijst en minstens 16 jaar op de dag van de verkiezing, zal je een oproepingsbrief ontvangen voor verkiezingsdag en ben je verplicht om die dag te gaan stemmen.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: “Jongeren zijn de toekomst, en met dit stemrecht willen we hen ook een middel geven om die toekomst zelf mee vorm te geven. De beslissingen die op het Europese niveau worden genomen, hebben vaak te maken met onderwerpen die jongeren bezighouden en die een grote impact hebben op hun toekomst, zoals klimaat en mobiliteit. Het is daarom interessant om jongeren ook de mogelijkheid te geven om zeggenschap te hebben.”

Woordvoerder van het Europees Parlement Jaume Duch: “Het Europees Parlement verwelkomt de beslissing van de Belgische overheid om het kiesrecht voor de Europese verkiezingen uit te breiden naar de 16- en 17-jarigen. Jongeren zijn de motor van het democratisch debat en hun inschrijving een toonbeeld van democratie in actie.”

Welke verkiezingen worden in België georganiseerd in 2024?
• Op zondag 9 juni 2024 worden er Europese, federale en regionale verkiezingen georganiseerd.
• Op zondag 13 oktober 2024 vinden de provincieraads-en gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Het zal de eerste keer zijn dat al deze verkiezingen samenvallen in hetzelfde kalenderjaar.

%d bloggers liken dit: