VLAANDEREN: – Het aangekondigde algemeen en permanent rook- en vuurverbod in onze Vlaamse bos- en natuurgebieden gaat in vanaf vandaag maandag 8 augustus 2022.

Door een tijdelijk veiligheidsbesluit is het momenteel al verboden om in Vlaamse bos- en natuurgebieden nog te roken of vuur te maken vanaf risicocode geel, maar Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wilde een stap verder gaan en kreeg steun van haar collega’s in de regering om decretaal en permanent in te grijpen. Dat decreet werd intussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, zodat het vanaf vandaag van kracht wordt.

In verschillende natuur- en bosgebieden in Vlaanderen ontwikkelen zich steeds vaker situaties van droogte. Deze kunnen zeer snel een acuut risico op brandgevaar met zich meebrengen. Elk bijkomend risico op brand als gevolg van het maken van vuur of roken in natuur- en bosgebieden moet dan ook vermeden worden. Hierop heeft Natuur en Bos een tijdelijk verbod ingesteld op vuur maken en op roken in de bossen en een aantal natuurgebieden. Dit verbod geldt vanaf het moment dat het risico op natuurbranden de kleurcode geel, oranje of rood krijgt.
Maar, Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir wilde toekomstige drama’s voor de Vlaamse natuur kosten wat het kost voorkomen en werkte, na juridisch onderzoek, een decreet uit dat een algemeen rook- en vuurverbod installeert in natuurgebieden die vallen onder een natuurbeheerplan, net als in bossen en natuurreservaten. Dat zal het hele jaar door gelden en maakt ook de handhaving ervan eenvoudiger. Het Vlaams Parlement zette daarvoor vlak voor de zomer unaniem het licht op groen. Nu het Belgisch Staatsblad overging tot de publicatie van het nieuwe decreet van Demir, geldt vanaf maandag het algemeen rook- en vuurverbod in de bos- en natuurgebieden.
De voorbije jaren zagen we enerzijds al wat de droogte allemaal teweeg kan brengen. Brandgevaar en zelf effectief brand speelden ons parten, dat gaat gezien de klimaatverandering ook in de toekomst niet anders zijn. Anderzijds zijn sigarettenpeuken op de grond ook in onze natuurgebieden schering en inslag, met alle gevolgen van dien. Vlaanderen heeft al zo weinig natuur, dan moeten we er ook alles aan doen om die zo goed mogelijk te beschermen. Dat is een kwestie van gezond verstand”, klinkt het.
Het permanent verbod houdt uiteraard rekening met het gebruik van de afgebakende plaatsen en bivakzones voor kamp- en kookvuren, wat mogelijk blijft als de risicocodes het toelaten.

Demir herhaalt samen met Natuur en Bos, met zicht op de hoge temperaturen komende week, de oproep om erg voorzichtig te zijn in de bossen en natuur bij aanhoudende droogte. Zo is het ook erg belangrijk geen afval te laten rondslingeren. Een stukje glas kan een lenseffect veroorzaken en brand doen ontstaan. Aan natuurbezoekers wordt ook een algemene waakzaamheid gevraagd. Wie een verdachte rookpluim opmerkt, moet dit meteen te signaleren via het nummer 112.

%d bloggers liken dit: