SINT-PIETERS-LEEUW: – Begin 2021 besliste de gemeenteraad tot een onteigeningsprocedure van de gronden tussen de wijk Wilderveld en het industriegebied Ruysbroeckveld. Deze gronden hadden immers reeds als toekomstige bestemming “publiek toegankelijk parkgebied”. Parallel aan de procedure werden gesprekken gevoerd om percelen in der minne te verwerven.
De gemeenteraad van 30 juni 2022 keurde de aankoop in der minne goed van drie percelen, samen goed voor 0,75 ha.

Jan Desmeth, burgemeester: ”Hiermee is een volgende stap gezet naar het aanleggen en publiek toegankelijk maken van een nieuw park van 6 ha. Er resten nog drie eigenaars, waar zowel de gesprekken in der minne als de procedure tot onteigening parallel worden verder gezet.

Bart Keymolen, schepen van Groen: “Het gemeentebestuur verwacht om tegen einde 2023 alles af te ronden en dan te starten aan de inrichting. De ontwerpopdracht werd alvast deze maand opgestart, zodat we klaar zijn tegen 2023. De focus ligt op een onderhoudsvriendelijk park in een combinatie van groene recreatie, waterbeheersing en beheerslandbouw aangevuld met een veilige trage verbinding voor de zachte weggebruiker.

1 comment

  1. Kunnen wij de bevolking de plannen in kijken aub woon op de Meerweg normaal gezien was dat zo afgesproken dank bij voorbaat

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: