VLAAMS-BRABANT: – Deputatie stelt provincieraad voor om zwembad Provinciedomein Huizingen te sluiten.

Het openluchtzwembad in Provinciedomein Huizingen is zo’n kwart eeuw oud. Vandaag heeft het bad het einde van zijn levensduur bereikt. Ondanks jarenlange investeringen is verdere uitbating niet meer maatschappelijk te verantwoorden. De technieken, de energieprijzen en de hedendaagse inzichten rond duurzaamheid betekenen het einde voor verwarmde openlucht chloorbaden. Als de provincieraad het voorstel van de deputatie volgt, zal het openluchtzwembad van Huizingen zijn deuren niet meer openen. Als alternatief zet de provincie in op meer duurzame waterrecreatie met speel- en genietplekken met natuurlijk water.

Doorheen de jaren hebben we altijd geïnvesteerd in onze drie openluchtbaden. Maar vandaag valt dit niet langer te verantwoorden gezien de stijgende kosten voor energie, water en lonen en de nodige renovaties. En het hoeft geen betoog dat bij slechte zomers de situatie nog prangender wordt.” zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor de provinciedomeinen. “In het Provinciedomein Huizingen is de situatie meest nijpend aangezien de huidige technische installaties niet meer werken. Ik stel de provincieraad daarom voor om het zwembad van Provinciedomein Huizingen definitief te sluiten.”

Uitbating zwembad niet meer te verantwoorden
Het openluchtzwembad van het provinciedomein in Huizingen (Beersel) dateert van 1948. Het werd grondig gerenoveerd in 1997. Vandaag is de technische installatie niet meer operationeel. Door de schaarste aan vervangonderdelen – nieuw of tweedehands – is een herstel van de huidige technische installaties onmogelijk. Renovatie of volledige vernieuwbouw van het zwembad is onbetaalbaar. Voor de drie baden samen lopen de bedragen op tot 17 à 25 miljoen euro.

Naast de investeringskosten, tellen we over de drie zwembaden heen een forse uitbatingskost van ongeveer 1,7 miljoen per jaar. Daarin zitten de lonen van redders en jobstudenten, maar ook de kosten voor water, energie, onderhoudsproducten en veiligheid. In een goed zwemjaar staat daar een inkomst van een kleine 0,9 miljoen euro tegenover. Slechte zomers of capaciteitsverminderingen door corona maken het verschil tussen uitbatingskost en ticketverkoop enkel groter.

De zwembaden kampen ook met andere uitdagingen. De sterk stijgende energieprijzen, de moeilijke zoektocht naar tijdelijke redders voor elk zomerseizoen, de organisatie van de publieksveiligheid en de veranderde duurzaamheidsprincipes rond water- en energiegebruik maken een maatschappelijk verantwoorde uitbating zo goed als onmogelijk.

Duurzame waterspeelplekken zijn de toekomst
Tijdens de mooiste zomers kwamen er tienduizenden mensen genieten in het openluchtbad in Huizingen. Natuurlijk willen we de bezoekers die verfrissing in en rond het water zoeken niet in de steek laten” zegt gedeputeerde Ann Schevenels. “We kiezen voor een nieuwe en duurzame weg. We gaan investeren in grote speel- en genietplekken met natuurlijk water als attractiepool. Voor Huizingen starten we een vooronderzoek naar waterrecreatie rond een opengemaakte Molenbeek.

De provincie mikt met deze projecten op de eerste plaats op een publiek van gezinnen met kinderen tot 12 jaar en/of grootouders met kleinkinderen. In plaats van een kort zwemseizoen in open lucht, komen er vele maanden van speelplezier aan de natuurlijke waterspeelplekken.
Voor deze nieuwe ontwikkelingen in de Provinciedomeinen Huizingen, Halve Maan Diest en Kessel-Lo wordt de komende jaren een budget van 13,5 miljoen euro ingezet.

Beslissingsproces
Binnen de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant is er een consensus over de sluiting van het zwembad van Provinciedomein Huizingen.
Deze beslissing wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de provincieraad. Op 15 maart brengt de bevoegde raadscommissie een werkbezoek aan het Provinciedomein Huizingen. Op 22 maart neemt de provincieraad de eindbeslissing.

%d bloggers liken dit: