SINT-PIETERS-LEEUW: – De situatie in Oekraïne laat niemand onberoerd. Ook in Sint-Pieters-Leeuw werden er al veel solidariteitsacties op poten gezet. De gemeente geeft graag een overzicht van hoe zij en jullie kunnen helpen in deze crisis.

Wat met de opvang van Oekraïners?
Samen met de stad Halle en de gemeente Beersel is er overleg. Er wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn in de Zennevallei om te voorzien in (beperkte) collectieve opvang. Door de krachten en de expertise te bundelen, kunnen we op vele vlakken helpen: huisvesting, begeleiding en ondersteuning. Meer nieuws volgt later.
Verhuur jij een woning, vertrekt je huurder toevallig in de komende weken/maanden en verhuur je NIET aan een sociaal verhuurkantoor? Dan kan je je opgeven bij de dienst Welzijn om je woning te verhuren aan een Oekraïens gezin. De hogere overheden werken momenteel aan een kader waarin middelen worden vrijgemaakt om dit te financieren. Van zodra de financiële steun een feit is, kunnen we concrete afspraken met jullie maken.
Ben je bereid om tijdelijk – weliswaar minstens voor één jaar – één of meerdere vluchtelingen op te vangen en beschik je over één of meerdere vrije (slaap)kamers? Vul dan gerust onderstaande online vragenlijst in. Je ontvangt hiervoor geen huurvergoeding. Je gegevens worden lokaal gecentraliseerd bij het sociaal huis en worden enkel aangewend in geval van een daadwerkelijke toestroom van vluchtelingen. Vooraleer vluchtelingen door te sturen, komen we zeker ook eens bij jou langs.

Formulier opvang Oekraïense vluchtelingen: www.sint-pieters-leeuw.be/crisisopvang-oekraiense-vluchtelingen

Ik wil graag een schenking doen!
Wanneer we effectief vluchtelingen opvangen, zal er nood zijn aan materiaal. Op dat moment publiceren we een lijst van de benodigdheden. Voor sommige materialen zal er iemand voorafgaandelijk aan huis komen om te zien of het geschikt is, waarna je het naar het huis van bestemming kan brengen. Andere materialen kunnen zonder voorafgaandelijk bezoek gebracht worden voor zover ze op de lijst van benodigdheden staan.
Je kan helpen via het Rode Kruis. Er werd een rekening geopend voor wie geld wenst te storten: BE53 0000 0000 5353 met vermelding ‘Oekraïne’. Dat geld zal via de lokale Rode Kruis-afdelingen gebruikt worden voor directe humanitaire hulp aan de mensen die getroffen worden door het conflict. Het Rode Kruis-Vlaanderen blijft in nauw contact met die lokale afdelingen in het conflictgebied (Oekraïne, Roemenië, Hongarije, Polen enz.) en ook met het Internationale Rode Kruis. Samen analyseren ze continu welke hulpacties opgezet moeten worden en waar welk hulp nodig is om de slachtoffers te helpen. Waarom geen goederen of eten schenken? Het Rode Kruis koopt goederen in de regio (Roemenië en Polen) omdat het transport dan veel goedkoper en efficiënter is. Bovendien koopt het Rode Kruis goederen aan in bulk; het is efficiënter om grote pakketten aan te kopen, die makkelijker gestapeld en getransporteerd kunnen worden!
Via de vele private initiatieven van inwoners kan je goederen en eten meegeven naar de plaats van het conflict of naar de grenzen. Zo verwijzen we graag naar het initiatief van de broers Behur uit Sint-Pieters-Leeuw via de facebookpagina van Mykhaylo Behur of Nazariy Behur.

%d bloggers liken dit: