HALLE: – Vanaf morgen, zaterdag 4 december 2021, wordt de bezoekregeling in het AZ Sint-Maria aangepast.

Dit betekent concreet dat er tijdens de bezoekuren nog slechts 1 bezoeker wordt toegelaten bij de patiënten. Deze bezoeker hoeft niet steeds dezelfde persoon te zijn, maar mag niet jonger zijn dan 12 jaar.
Voor materniteit, neonatologie, pediatrie, palliatieve en COVID-afdeling blijven specifieke regelingen van kracht. Deze zijn terug te vinden via de website van het ziekenhuis.

De algemene bezoekuren blijven momenteel ongewijzigd en zijn dus voor de meeste hospitalisatieafdelingen nog steeds gereduceerd tot 2 x 1 uur per dag; van 14u00 tot 15u00 en van 18u00 tot 19u00.
De bezoekuren voor afdelingen met afwijkende bezoekuren (Sp Locomotorische, IZ, Palliatieve en PAAZ) zijn terug te vinden via de website van het ziekenhuis.

Van elke bezoeker wordt verwacht dat hij of zij de geldende veiligheidsmaatregelen ten alle tijden strikt naleeft. Dat wil zeggen dat hij of zij …
• het chirurgisch mondmasker continu en correct draagt
• correcte handhygiëne garandeert en de handen ontsmet bij betreden en verlaten van de kamer
• correcte hoest- en nieshygiëne richtlijnen naleeft
• geen koorts of andere symptomen van infectieuze aard heeft
• voldoende afstand (1,5 meter) bewaart en fysiek contact vermijdt
• in de kamer blijft tijdens het bezoek
• Bezoekers die deze richtlijnen niet naleven zullen hierop aangesproken worden. Bij herhaling kan hen de toegang geweigerd worden.

Uitstel van niet-dringende zorg
Omwille van het stijgende aantal Covid-besmettingen en de toenemende druk op de gezondheidssector, besliste de overheid dat de ziekenhuizen de komende weken de niet-dringende ingrepen, indien noodzakelijk, kunnen uitstellen.

Indien deze maatregel zich binnen ons ziekenhuis opdringt zullen ziekenhuismedewerkers (arts, secretariaat of andere) de betrokken patiënten contacteren. Patiënten die niet gecontacteerd worden, mogen er vanuit gaan dat hun afspraak voor onderzoek, consultatie of opname gewoon doorgaat zoals gepland.

%d bloggers liken dit: