ZENNEVALLEI: – Gisteren werden er tijdens een controle van de politiezone Zennevallei in samenwerking met VLABEL, afdeling ADR (vervoer gevaarlijke stoffen) 10 vrachtwagens gecontroleerd. Gelijktijdig aan de controle ADR werden ook de boorddocumenten, vergunningen, rijbewijzen en tachograaf (rij- en rusttijden) opgevraagd.

Zes bestuurders waren volledig in orde. Voor vier anderen werden er inbreuken vastgesteld inzake tachograaf, ononderbroken rijtijd, dagelijkse en wekelijkse rusttijd. In totaal werd er voor 879 euro geint inzake tachograaf. Verder werden inbreuken vastgesteld op het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals inbreuken op de ladingzekering, beschadigde lading en veiligheidsuitrusting. Hier werd voor 2 580 euro aan onmiddellijke inningen uitgeschreven.
Van de 10 bestuurder legde niemand een positieve ademtest af.

%d bloggers liken dit: