ZUUN: – Vanaf 23 augustus starten de werken aan de Zuunbeek ter hoogte van het Wildersportpark. De zone van de werken strekt zich uit van de Albert Van Cotthemstraat tot aan de José Mehaudensstraat. Met deze werken wil de Vlaamse Milieumaatschappij twee vismigratieknelpunten oplossen. Hiervoor zullen twee stuwen op de Zuunbeek weggenomen worden en vervangen door 17 drempels in de waterloop die ervoor zorgen dat de vissen in kleine stapjes het hoogteverschil binnen de waterloop kunnen overbruggen. Daarnaast zal er ook meer ruimte gecreëerd worden voor de waterloop door het afgraven van de oevers. Ter hoogte van het Wildersportpark zullen er ook stapstenen aangelegd worden tot in de waterloop, zodat dat men dichter bij het water kan komen.

Half augustus is er reeds gestart met het maaien van de oevers en de werkzone. De volgende stap zal vooral bestaan uit graafwerken, waarbij er extra ruimte voor de waterloop wordt gecreëerd. Vervolgens zullen de drempels en stapstenen in de waterloop geplaatst worden. Ter hoogte van de Zuunbeeklaan zal de brug over de Zuunbeek vervangen worden door een fiets- en voetgangersbrug.

De werken zouden tegen het einde van 2021 moeten afgerond zijn, afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij hoge waterstanden kan er niet in de waterloop gewerkt worden.
Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij. De aannemer van de werken is Quintelier.

Een eerste stap in de volledige ontwikkeling van het Wildersportpark.
De nu nog kale grasvelden worden na de werken aan de Zuunbeek omgevormd tot een heus park. Het wordt een park met veel speelnatuur, paden, extra bomen en groen, zitbanken en ligheuvels. Centraal in het park worden bufferbekkens aangelegd die landschappelijk mooi worden ingewerkt in het park. De bufferbekkens moeten een deel van het regenwater van de Bergensesteenweg kunnen bergen maar in de toekomst ook van de omliggende woonwijken. De uitvoering hiervan is voorzien in het najaar van 2022.

%d bloggers liken dit: