GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Vlaams Belang voegde een extra punt toe op de afgelopen gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw betreffende het ontbreken van een jaarlijkse rapportering van gemeentelijke subsidies.

Sint-Pieter-Leeuw kent ieder jaar verschillende subsidies toe. Aangezien deze subsidies afkomstig zijn van het belastinggeld van de inwoners hebben zij het recht te weten waaraan de subsidies gespendeerd worden’ zegt Vlaams Belanger Eddy Longeval. ‘Bovendien zijn transparantie en verantwoord omgaan met belastinggeld hoekstenen van goed bestuur’ aldus het VB-gemeenteraadslid. De vraag was of er een jaarlijks overzicht kon opgemaakt worden van alle in het voorbije jaar toegekende subsidies, en of dit bekend kon gemaakt worden op de gemeentelijke webstek. “Zoals te verwachten hebben alle traditionele Vlaamse partijen – behalve het Vlaams Belang – tegen gestemd.”

update 28/05/2021: – Reactie Jan Desmeth, burgemeester: “Alle fracties, zowel van de meerderheid als van de oppositie, waren het volmondig eens met het uitgangspunt dat een dergelijke lijst jaarlijks opgemaakt en gepubliceerd moet worden. Feit is dat dit reeds jaren gebeurt, inclusief het publiceren op de website!
In het meest recente jaarverslag, zijnde het boekjaar 2019, kunnen alle raadsleden dit terugvinden op pagina 62, 63 en 64. Dit jaarverslag werd behandeld op de raadscommissie van 11 juni 2020 en werd voorgelegd aan de gemeenteraad van 25 juni 2020. Op de raadscommissie van donderdag 17 juni 2021 zal dit ook gebeuren voor de jaarrekening 2020, die vervolgens aan de gemeenteraad van 24 juni 2021 zal voorgelegd worden. Kortom…we doen dit reeds.
Alle fracties, behalve het Vlaams Belang, stemden vervolgens tegen of onthielden zich omdat het een beetje schizofreen is om te vragen om iets te doen dat je reeds elk jaar doet! Het is alsof je beslist dat de zon in het oosten moet opkomen, terwijl je elke ochtend kan zien dat dit reeds het geval is.

%d bloggers liken dit: