2021-05-12-commisssie-kamerSINT-PIETERS-LEEUW: – Woensdag stelden Pieter De Spiegeleer en Kristien Van Vaerenberg een mondelinge vraag in de Commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale instellingen aan staatssecretaris Michel Mathieu ivm de verkoop door de Federale overheid van parkzone Ruysbroekveld terwijl onteigening door gemeente nog loopt.

Hoewel er een gemeentelijke onteigeningsprocedure loopt voor de parkzone Ruysbroeckveld in Sint-Pieters-Leeuw, besliste de Regie der Gebouwen om de site te verkopen aan een privé-eigenaar. Ondanks overleg met de gemeente op 21 april, ging de Regie voort met de verkoop. Op 22 april vond zelfs een beperkte openbare verkoop plaats.

Michel Mathieu, staatssecretaris voor Regie der gebouwen: “Er zijn vanaf het begin onderhandelingen geweest, maar er werd geen overeenstemming bereikt over een onteigening door de gemeente tegen de schattingsprijs van het Federaal comité tot aankoop van onroerende goederen. Ingevolge de wet op het openbaar domein en zonder onteigening door de gemeente, werd de verkoopsprocedure opgestart. Op 14 februari 2021 vond een eerste biedronde plaats. Ook de gemeente deed een bod, maar was niet bij de vijf hoogste.
Om de gemeente nog de kans te geven, werd beslist om alle bieders uit te nodigen voor de arbitragezitting. De gemeente bevestigde
haar aanwezigheid. Op de arbitragezitting van 22 april 2021 was het hoogste bod niet van de gemeente. Het aankoopcomité heeft een verkoopbelofte ondertekend met de hoogste bieder. Het wordt moeilijk de verkoop te beëindigen zonder een schadevergoeding. De gemeente kan de percelen nog steeds onteigenen, maar zij zal nu de particulier moeten onteigenen.

Pieter De Spiegeleer (VB): “Ik zie vooral veel nodeloze administratieve rompslomp en tijdverlies. Dit dossier bevestigt andermaal onze scepsis tegenover de archaïsche en weinig transparante manier van werken van de Regie der Gebouwen. Van een nieuwe politieke cultuur is nog niet veel te merken.

Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): “Ik vind dit een zeer vreemde werkwijze van de Regie. Volgens mij moet het mogelijk zijn om de zaak nog in der minne te regelen.

Het incident werd gesloten.
Bekijk de video vanaf de 55 min. : www.dekamer.be/media/index.html?language=nl&sid=55U1710&offset=3309

Zie eerder gepubliceerde artikels:
28/04/2021 – Federale overheid verkoopt parkzone Ruysbroekveld terwijl onteigening door gemeente nog loopt
29/01/2021 – Sint-Pieters-Leeuw onteigent federale overheid om 6 hectare openbaar toegankelijk park Ruysbroekveld te voorzien

%d bloggers liken dit: