REGIO: – In vaccinatiecentrum De Bres werden tweetalige folders gebruikt. Het gebruik hiervan wordt nu stopgezet.

Onze redactie ontving over deze zaak twee persberichten die we u hieronder weergeven.

Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw en Halle klagen gebruik van Arabisch aan in vaccinatiecentrum De Bres
Wie reeds een prik kreeg in vaccinatiecentrum De Bres in Halle merkte het wellicht al op. De richtlijnen op de folders worden er naast het Nederlands ook weergegeven in het Arabisch. “Onaanvaardbaar”, klinkt het bij Vlaams Belang.

Zoals bekend fungeert sportcentrum De Bres in Halle als vaccinatiecentrum voor inwoners van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen. Hoewel de drie gemeenten integraal deel uitmaken van het Vlaams gewest en geen faciliteiten bieden aan anderstaligen, worden de instructies er zowel in het Nederlands als in het Arabisch vermeld. “Arabische opschriften op officiële communicatie schenden het Vlaams karakter van onze streek en sturen het signaal de wereld uit dat men zich hier niet hoeft aan te passen”, aldus Leeuws Vlaams Belang-gemeenteraadslid Eddy Longeval. “Wij eisen al decennia van Franstaligen om zich te integreren aan het Nederlandstalig karakter van onze regio. Met dergelijke folders geeft men aan dat dat in de feiten een farce is. Een tweede taalstrijd tegen het Arabisch kunnen we missen als kiespijn.”

Volgens Hals Vlaams Belang-gemeenteraadslid Andre Gorgon is de Arabische communicatie een bewijs dat de integratie van bepaalde minderheidsgroepen in de Mariastad op een fiasco is uitgedraaid. “Dat de Stad Halle het nodig acht Arabisch te gebruiken als communicatietaal ondergraaft de noodzakelijke integratiebereidheid van nieuwkomers. Halle is een Vlaamse stad en dat moet zo blijven. Het uitrollen van de rode loper voor de Arabische taal is volstrekt onaanvaardbaar”. Gorgon eist dan ook dat de communicatie in het centrum uitsluitend in het Nederlands wordt gevoerd.

Vaccinatiecentrum De Bres – Stopzetting gebruik tweetalige folders
De burgemeesters van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen hebben woensdagavond kennis genomen van de verschillende tweetalige folders, die overhandigd werden aan een anderstalige bezoeker van het vaccinatiecentrum De Bres.

De burgemeesters gaven de diensten de opdracht deze folders uit dienst te nemen. Van bij aanvang is afgesproken om de Belgische taalwetgeving, net zoals alle andere wetgeving, te respecteren en alle communicatie van en in het vaccinatiecentrum enkel en alleen in het Nederlands aan te brengen en te overhandigen aan de inwoners van de stad Halle en de twee buurgemeenten, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen.

De overkoepelende organisaties van het vaccinatiecentrum hebben als taak om de bevolking zo breed mogelijk te vaccineren. Het is belangrijk dat iedereen de genomen maatregelen begrijpt en correct opvolgt. Conform de taalwetgeving zal enkel in individuele noodsituaties een contacttaal gebruikt worden met inwoners die het Nederlands niet machtig zijn en dit enkel en alleen op basis van de documenten van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur. We streven er immers naar om alle bevolkingsgroepen zo goed mogelijk te bereiken zodat we met z’n allen zo vlug mogelijk onze vrijheid kunnen herwinnen.

%d bloggers liken dit: