SINT-PIETERS-LEEUW: – Op zaterdag 3 april werd de politiezone Zennevallei opgeroepen om twee feestjes stil te leggen in Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Deze feestjes waren samen goed voor 42 processen-verbaal wegens het
niet-naleven van de coronamaatregelen.

Trouwfeest in Sint-Pieters-Leeuw
De politiezone kreeg rond 16.45 uur een melding dat verschillende personen in feesttenue een woning in de Pepingensesteenweg zouden betreden. Bij aankomst kon de politiepatrouille gestommel en gebabbel van meerdere personen in de woning vaststellen. Aangezien er geen reactie kwam op hun aanbellen en de personen mogelijk via een andere weg de woning trachtten te verlaten, deed de politieploeg nazicht aan de achterzijde van de woning. Hier konden zij vaststellen dat er inderdaad een aantal personen de woning via het plat dak trachtten te verlaten. Na herhaaldelijk aanbellen, werd de deur van de woning alsnog geopend. De eigenaar van de woning weigerde echter de politieploeg toegang te geven tot de woning, maar na toestemming van het parket, kon er toch een huiszoeking plaatsvinden.
In de woonkamer stond een tafel gedekt voor een dertigtal gasten. Omdat er m.a.w. sprake was van een inbreuk op het samenscholingsverbod, werd voor alle 24 aanwezigen een proces-verbaal opgesteld. Ook werd één proces-verbaal opgesteld voor de organisator van de samenscholing.
Tijdens de huiszoeking bood één aanwezige persoon een enveloppe aan met de vraag de huiszoeking te stoppen en alles ‘in der minne’; te regelen. Een proces-verbaal voor poging tot omkoping werd vervolgens opgesteld. Tot slot werden twee processen-verbaal opgesteld wegens smaad aan de politie.

Iets verdachts gezien? Inbreuken op samenscholingen? Meld het via het algemeen nummer
02 363 93 00 of het noodnummer 101.

%d bloggers liken dit: