onderwijs_coronacrisis_coronavirusVLAANDEREN: – De coronacijfers in de samenleving, en dus ook in het onderwijs, gaan opnieuw de slechte kant uit. De maatschappij staat onder druk, vooral door de varianten die momenteel circuleren. Besmettingen die de school, de werkplaats, of thuis binnenkomen, verspreiden zich nu relatief snel. Het onderwijsveld neemt na overleg met virologen zijn verantwoordelijkheid met deze maatregelen:
• Schakelen naar 100% contactonderwijs in de 2e graad secundair wordt uitgesteld tot na de paasvakantie. De herstartoptie vanaf 29 maart vervalt.
• Alle leerlingen van het 5e en 6e leerjaar basisonderwijs dragen uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie een mondmasker op school.

Dit is nodig om:
• Het voor personeel en leerlingen zo veilig mogelijk te houden.
• De basisscholen te kunnen openhouden.
• 100% contactonderwijs in de secundaire scholen mogelijk te maken na de paasvakantie, want ook dat blijft afhankelijk van de epidemiologische evolutie.

Aanleiding voor deze maatregelen zijn de recente cijfers (1-14/3) die de CLB’s voor het onderwijs verzamelen. Daarin zit over de hele lijn – en vooral in het lager onderwijs – een stijging ten opzichte van de vorige periode (15/2 – 28/2), zelfs wanneer je rekening houdt met het feit dat het aantal testen toenam en dat in de vorige periode 1 week krokusvakantie zat.
Onderwijs  Vlaanderen: “Blijf naast deze extra inspanningen je personeel en leerlingen stimuleren om alle veiligheidsmaatregelen – o.a. correct dragen van mondmasker waar verplicht – nauwkeurig te handhaven.
De paasexamens kan je veilig organiseren zoals eerder gecommuniceerd. Stel leerlingen gerust die zich zorgen maken over de stijgende cijfers en de extra inspanningen. Heb ook oog voor leerlingen die teleurstelling voelen nu hun perspectief op een volledige terugkeer naar de klas weer wat verder af ligt.”

Wat is de procedure bij een besmetting?
Bij een vermoeden van een clusterbesmetting (2 of meer aan elkaar gelinkte gevallen), neemt het CLB contact op met de Medische Expert van de Zorgraad en eventueel met een arts van het Team Infectieziektebestrijding van AZG. Zij bespreken samen de te nemen maatregelen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
De Medische Expert van de Zorgraad verwittigt de burgemeester over de (vermoedelijke) clusterbesmetting en over de beslissing om een grote groep te testen en/of in quarantaine te plaatsen. Als er maar 1 besmetting is, wordt de burgemeester niet verwittigd.

%d bloggers liken dit: