VLAANDEREN: – De Vlaamse Regering besliste vandaag om bijna 65 miljoen euro voor de infrastructuur en de logistieke uitbating van de vaccinatiecentra vrij te maken. Bijkomend maakt de Vlaamse Regering meer dan 130 miljoen euro voor de komende 6 maanden vrij voor het medische luik van de vaccinaties in de woonzorgcentra, de ziekenhuizen en in de vaccinatiecentra.

Zo zal het vaccinatiecentrum in de Bres in Halle 258.400 euro ontvangen als eerste schijf voor de maanden februari en maart. En de maanden daarop nog 2 maal 243.400 euro.

2021-01-22-subsidie-vaccinatieVaccinatie in de vaccinatiecentra
Voor de vaccinatie in de vaccinatiecentra zullen de zorgraden van de eerstelijnszones een subsidie krijgen om de medische handelingen en het programmamanagement vorm te geven. De Vlaamse Regering heeft voor de verschillende profielen een compensatie berekend voor het werk dat zij zullen doen in het vaccinatiecentrum. Het vaccineren vraagt een juiste medische handeling door ervaren profielen. Het gaat om verpleegkundigen of andere profielen die een vaccinatie kunnen plaatsen.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: “We hebben ook 115 mobiele teams voorzien. Mobiele teams kunnen worden ingezet voor thuisvaccinatie, vaccinatie van specifieke doelgroepen en collectiviteiten wanneer deze niet via de vaccinatiecentra kunnen worden bereikt. Een mobiel team wordt samengesteld door 3 verpleegkundigen en 1 medisch verantwoordelijke.

Voor een goede organisatie van het vaccinatiecentrum zullen de zorgraden enkele profielen moeten aanduiden die zullen instaan voor de aansturing en opvolging op het terrein: programmamanager, arts, communicatie, … Voor deze enveloppe krijgen de 59 zorgraden een subsidie van 250.000 euro om het programmamanagement uit te bouwen, voor een periode van 9 maanden (februari tot oktober). Het totaal voorziene budget voor het project ‘vaccinatieteams’ bedraagt maar liefst 117 miljoen euro.

Er wordt ook een vergoeding voorzien voor de vrijwilligers.

%d bloggers liken dit: