Politie ZennevalleiZENNEVALLEI: – Afgelopen weekend werden er op het grondgebied van de politiezone Zennevallei meerdere gerichte controles uitgevoerd. Op vrijdag 8 januari 2021 werden voornamelijk lichte vrachtauto’s gecontroleerd. Zaterdag werden eveneens her en der controledispositieven opgesteld. Hierbij werd iedere bestuurder onderworpen aan een ademtest en controle op de boorddocumenten.

De locaties werden doelbewust gekozen, gezien er bepaalde wijken de voorbije periode doelwit waren van woninginbraken. Een ploeg van de lokale recherche werd dan ook in bijstand ingezet en patrouilleerde steeds in de onmiddellijke omgeving met een anoniem voertuig.

Vrijdag werden bijna 40 bestuurders naar het dispositief geleid. Drie bestuurders testten positief op alcohol. Twee processen-verbaal werd opgesteld in kader van het ontbreken van het technische keuringsattest. Eén bestuurder bleek niet in orde met de voorwaarden omtrent het voorlopig rijbewijs. Verder werd een bestuurder beboet voor het vervoeren van goederen zonder de geldige vervoersvergunning. De boete bedraagt zo’n 1 500 euro. Nog één bestuurder werd betrapt onder invloed van cannabis.

Ook zaterdag werd er grootschalig gecontroleerd. 13 politieambtenaren werden ingezet en controleerden samen zo’n 110 voertuigen.
Eén bestuurder bleek licht geïntoxiceerd en een ander duidelijk onder invloed testte positief op de aanwezigheid van cannabis. Deze laatste mocht zijn rijbewijs inleveren voor 15 dagen. De jongeman was trouwens niet aan zijn proefstuk toe, want vorig jaar werd de bestuurder zijn rijbewijs al eens ingetrokken voor 15 dagen voor gelijkaardige feiten. Een andere bestuurder mag zich aan een fikse boete verwachten omdat hij in zijn voertuig te veel personen vervoerde en bovendien droegen de drie passagiers (kinderen) geen veiligheidsgordel. Eén leerling bestuurder die de voorwaarden van zijn voorlopig rijbewijs niet volledig heeft begrepen, mag zich verantwoorden voor de Politierechtbank.

%d bloggers liken dit: