BRUSSEL: – De Brusselse regering is donderdag tot een akkoord gekomen over een slimme kilometerheffing. Het project – SmartMove genaamd – voorziet een verschuiving van belasting op autobezit naar een belasting op autogebruik.
De Brusselse regering heeft het plan al goedgekeurd. Nu volgt een fase van overleg met alle belanghebbenden, waaronder de federale regering en de regeringen van het Waals en het Vlaams gewest.

Vermoedelijk vanaf 2022 moet iedereen die in Brussel met de auto rijdt een kilometerheffing betalen. Het model is gebaseerd op het aantal gereden kilometers, het tijdstip van de verplaatsing – spitsuren, daluren en nacht – en het vermogen van het voertuig.

Elke bestuurder begint met een basisbedrag, dat verschilt naargelang het tijdstip van de verplaatsing. Tijdens de spitsuren (tussen 7 en 10 uur en tussen 15 en 19 uur) zal het bedrag tussen 0 euro en 12 euro liggen, tijdens de daluren (tussen 10 en 15 uur) tussen 0 euro en 6 euro. ‘S nachts is het basisbedrag sowieso 0 euro (Tussen 19 en 7 uur). Vervolgens wordt er per gereden kilometer ook nog een vast tarief aangerekend. Ten slotte wordt er nog rekening gehouden met het vermogen van de wagen of fiscale pk. Onder de 11 fiscale pk komt er een korting op het bedrag, daarboven wordt het duurder. Bestuurders kunnen ook een dagpas kopen. In het weekend is de kilometerheffing niet van toepassing.

Met dergelijjke projecten willen we ons Gewest nieuw leven inblazen en samen verder bouwen aan een Brussel van de toekomst. Een stad waarop onze bevolking, pendelaars, bezoekers en ondernemers recht hebben en die het hele land ten goede komt“, aldus Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

“Brussel heeft, als hoofdstad van België en Europa, nood aan een eenvoudiger, rechtvaardiger en gunstiger belastingstelsel dat vertrekt van elke gebruiker van het Brusselse wegennet. Met SmartMove kunnen we het verkeer beter, gecontroleerd en gedoseerd door de stad leiden met als doel 25% minder individuele verplaatsingen met de auto in de hoofdstad. Zo werkt Brussel aan een stad waarin de mens centraal staat, waar de luchtkwaliteit verbetert en waar het fijn is om te leven, te werken, te ondernemen en te genieten,” zegt Brussels minister van Financiën en Begroting Sven Gatz.

Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt: “Door het gebruik in plaats van het bezit te belasten, stimuleren we autobestuurders om een alternatief vervoermiddel te overwegen. En door het verkeer te heroriënteren en gedoseerd door de stad te leiden, zet de Brusselse regering verder in op een vlotte mobiliteit binnen onze hoofdstad, één van de grote objectieven binnen het mobiliteitsplan ‘GoodMove’. Het gewest zal blijven investeren in vervoersalternatieven om iedereen zoveel mogelijk keuzevrijheid te bieden bij verplaatsingen in Brussel. Zoals bijvoorbeeld een uitbreiding van het openbaar vervoer met 30% meer buscapaciteit, projecten voor nieuwe tramlijnen en de uitbreiding van het metronetwerk, het invoeren van de voetgangersvriendelijke ‘Stad 30′ en investeringen in fietspaden.”

%d bloggers liken dit: