2020-11-04-knottenPAJOTTENLAND: – De start van de maand november luidt naar jaarlijkse traditie ook het knotseizoen in. De Regionale Landschappen en Stadlandschappen doen met de start van het knotseizoen een oproep naar extra vrijwilligers die mee aan het landschap willen werken.

Een knotboom is geen soort op zich, maar het resultaat van een snoeiwijze: het knotten. Van heel
wat bomen kan je een knotboom maken door de stam op een bepaalde hoogte af te zagen. Vaak
gebeurt dat op 2 tot 4 meter hoogte. Knotbomen geven samen met houtkanten structuur aan het
landschap en zijn van belang voor dieren die er voedsel vinden, een schuilplek of een veilig oord
om zich voort te planten. Knotbomen vormen als groene verbindingsweg voor dieren een
belangrijke schakel in het groene netwerk in ons cultuurlandschap.

Gratis beheer knotbomen, houtkanten en hakhoutbosjes
Om eigenaars van knotbomen bij te staan in het onderhoud kunnen ze bij de regionale landschappen beroep doen op knotteams. Die bestaan uit een ploeg van vrijwilligers die, na de nodige opleiding, het beheer van knotbomen en houtkanten op zich nemen. Ze werken gratis, maar nemen het brandhout mee voor eigen gebruik.

Om de eigenaars makkelijker in contact te brengen met een knotteam, werd de website www.goedgeknot.be in het leven geroepen. De website informeert en brengt eigenaars in contact met de knotteams. Niet in alle gemeenten zijn knotvrijwilligers actief, het overzicht staat op de website.

%d bloggers liken dit: