eerstelijnsREGIO: – De eerstelijnszones van de zorgzone Halle-Vilvoorde (AMALO, BraVIO, Pajottenland, Regio Grimbergen en Zennevallei) gaan samenwerken om snel en efficiënt te kunnen reageren op mogelijke Covid-19-uitbraken in de regio.

De eerstrelijnszones hebben de subsidie van 15.120 euro per zone die Vlaanderen recent ter beschikking stelde, samengelegd en organiseren onder meer een gezamenlijk aanspreekpunt dat permanent bereikbaar is voor overheidsdiensten en lokale besturen.
Bij de samenwerking van de vijf eerstelijnszones is ook het Toekomstforum, het burgemeestersoverleg van Halle-Vilvoorde, nauw betrokken.

Het gezamenlijke aanspreekpunt voor Halle-Vilvoorde moet het centrale knooppunt worden voor informatie uit de regio met betrekking tot lokale uitbraken.
Walter Vansteenkiste, voorzitter van het regionaal zorgplatform Halle-Vilvoorde: “Burgemeesters kunnen hier bijvoorbeeld informatie melden van huisartsen uit hun gemeente die weet hebben van een opvallend aantal besmettingen. De medisch experten uit elke zone kunnen omgekeerd burgemeesters verwittigen als ze een probleem opmerken en bijvoorbeeld een café moet gesloten worden“,

 

 

 

%d bloggers liken dit: