VLAAMS-BRABANT: – Tien Vlaams-Brabantse plattelandsprojecten krijgen, via het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling, samen 1.381.000 euro Europese, provinciale en Vlaamse subsidies. Het gaat om projecten in Oetingen, Strijland, Herent, Geetbets, de druivengemeenten, de Rand rond Brussel, het Pajottenland en het Hageland.
2020-07-08-plattelandsprojecten
Als streekmotor zorgt de provincie voor de behoud en de verdere ontwikkeling van ons platteland. Niet alleen landbouw, maar ook recreatie en plattelandstoerisme, handel, historisch erfgoed, cultuur en ecologie versterken een bloeiend platteland. Deze subsidies zijn hiervoor een erg belangrijke hefboom”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid en Europa.

Volgende plattelandsprojecten krijgen deze steun:
• ‘Meer ruimte voor jeugd en het verenigingsleven in Oetingen’ van Jeugdlokalen Aurora Oetingen vzw
• ‘Korte ketens voor innovatieve nicheteelten’ van Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw uit Herent
• ‘Platteland Troef! Pilootproject voor een nieuw toeristisch onthaal i.s.m. plattelandsactoren’ van Toerisme Vlaams-Brabant vzw
• ‘Straffe Gemeenten met Smaak’ van Streekproducten Vlaams-Brabant vzw
• ‘Druiventeelt in onze druivengemeente, een springlevende traditie’ van Ferm vzw
• ‘Hup HUB Brussel’ van Ferm vzw
• ‘Klimaatslimme landbouw in het Pajottenland’ van Innovatiesteunpunt voor landbouw en platteland vzw
• ‘Wonderlijk Warandebos: ontsluiting en versterking van prachtige natuur en uniek erfgoed in hartje Hageland’ van Projectvereniging Zuid-Hageland (IOED)
• ‘Project Toekomstplan 2020 Strijland’ van parochiale werken Strijland vzw
• ‘Loket Onderhoud Buitengebied Noord-Hageland’ van Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw

%d bloggers liken dit: