SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente gaat van de Petrus Basteleusstraat een fietsstraat maken.
oznor
Naar aanleiding van klachten omtrent overdreven snelheid in de Petrus Basteleusstraat, onderzocht de dienst mobiliteit drie verschillende oplossingen om hieraan tegemoet te komen: bijkomend geschrankt parkeren, inrichten fietsstraat en aanbrengen van verkeersplateaus. Op basis van de vergelijking van de drie mogelijke oplossingen stelt de dienst mobiliteit voor om één verkeersplateau opnieuw aan te leggen op dezelfde locatie als voorheen met onderstaande specificaties. Op deze manier willen we tegemoet komen aan zowel klachten omtrent snelheid als geluidsoverlast door de plateaus (omdat ze minder agressief zullen zijn).
Schepen van mobiliteit, Jan Desmeth: “De plateau komt in het begin van de straat omdat er daar geen huizen staan.
De twee andere locaties zorgden vroeger dan wel voor een snelheidsremmend effect maar ook voor hinder voor de mensen, die er vlakbij woonden. Vandaar maar 1 plateau ipv 3.”
Daarnaast wil de dienst mobiliteit de Petrus Basteleustraat inrichten als fietsstraat.

Leeuw wil in het najaar nog meer fietsstraten op haar grondgebied.
Schepen van mobiliteit, Jan Desmeth: “Er is een dossier in voorbereiding, waarbij over het hele grondgebied nagegaan wordt waar een fietsstraat opportuun is. Dit dossier zal na de zomer in een commissie voorgesteld en besproken worden.”

%d bloggers liken dit: