RUISBROEK: – Op 24 maart besliste de gemeente als tijdelijke coronamaatregel de controles op blauwe zones in Ruisbroek, Negenmanneke en de Rink tijdelijk op te schorten.

Vanaf 1 juni 2020 wordt de controle in de blauwe zone van Ruisbroek opnieuw opgestart.


Van 21 tot 31 mei start in Ruisbroek de sensibilisering aan de hand van een flyer.
Vanaf 1 juni worden de gemaakte afspraken opnieuw gehandhaafd door veelvuldig te controleren. De controlerondes vinden plaats ‘s morgens, ‘s nachts en overdag, zowel in het weekend als in de week.

Inwoners van Ruisbroek kunnen voor maximaal twee wagens een virtuele bewonerskaart aanschaffen zodat ze te allen tijde (bijna) overal in Ruisbroek kunnen parkeren. Bezoekers die niet in Ruisbroek wonen, kunnen 4 uur parkeren mits het juiste gebruik van de blauwe schijf. Zo willen we het beperkt aantal plaatsen op het openbaar domein zo veel mogelijk voorbehouden voor inwoners van Ruisbroek.

Jan Desmeth, schepen van mobiliteit: “De afgelopen weken werden steekproeven uitgevoerd om na te gaan of er opnieuw meer wagens van buiten Ruisbroek in het straatbeeld opdoken. Dat was inderdaad het geval. Beetje bij beetje zagen we dit aantal toenemen en stelden we vast dat 25,5 % niet over een bewonerskaart beschikt. Daarvan kwam 53 % niet uit Ruisbroek en 26 % uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om deze plaatsen opnieuw te vrijwaren voor de inwoners van Ruisbroek starten vanaf 1 juni de controles opnieuw op.

Het overgrote deel van de controles gebeurt door een ingehuurd parkeerbedrijf. Zij doen zowel overdag, maar nog meer ‘s avonds en ‘s nachts, controles. Het is vooral op die momenten storend dat een plaats onrechtmatig wordt ingenomen door een niet-Ruisbroekenaar. In tegenstelling tot de parkeerdruk in een stad, is de parkeerdruk in Ruisbroek niet overdag maar ‘s avonds en ‘s nachts het hoogst.

Met de heropstart van de controles wil de gemeente Sint-Pieters-Leeuw dan ook dat de parkeerplaatsen opnieuw vrijkomen voor de inwoners van Ruisbroek.

UPDATE 21 uur: Looptijd bewonerskaarten worden verlengd
Schepen Jan Desmeth: “De looptijd van de bewonerskaarten wordt door onze diensten met 3 maanden verlengd. Zo compenseren we ruim de tijd dat er geen controles waren. Dat vinden we niet meer dan fair naar de bewoners toe. Indien bijvoorbeeld je bewonerskaart geldig was tot pakweg 1 februari 2021, dan wijzigen onze diensten dit naar 1 mei 2021.”

1 comment

  1. goed werk zo kan ik ook nog eens in mijn dorp parkeren s’avonds . Een inwoner van ruisbroek !!!!!

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: