2020-04-30-gemeentehuis_coronacrisis_04SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw maakt deel uit van de eerste 30 gemeentes in Vlaanderen waar het nieuwe 5G-netwerk uitgerold wordt.

Hier vind je alle info en het standpunt van het gemeentebestuur.
In eerste instantie zal de bestaande frequentieband van 3G gebruikt worden. De echte 5G zal pas later komen en pas dan zal er ook effectief gebruik gemaakt worden van een verschillende frequentie. In alle Europese landen worden alle frequentiebanden, alsook 5G, gebruikt conform de veiligheidsnormen die door internationale en onafhankelijke organisaties zijn vastgesteld.

Controle door de Vlaamse Overheid
Het plaatsen van antennes valt niet onder de bevoegdheid van een gemeente. Het is de Vlaamse Overheid die hierop controle uitvoert en op basis van een technisch dossier controleert of de installatie voldoet aan de milieuvoorwaarden en de geldende normen. Als dat in orde is, krijgt de operator een conformiteitsattest en mag de zendantenne in gebruik genomen worden.

GSM-antennes in Sint-Pieters-Leeuw
Je kan de locatie van gsm-antennes in onze gemeente raadplegen op de website van de Vlaamse Overheid.

Onderzoek straling en gezondheid
We ondervinden in Vlaanderen al meer dan twintig jaar straling van mobiele communicatie. Tot op heden werden geen negatieve gevolgen voor de volksgezondheid vastgesteld binnen de veiligheidsnormen die gehanteerd worden.

In de wetenschappelijke wereld die onderzoek uitvoert naar de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden (onderzoekers, tijdschriften, congressen, commissies) is er een consensus dat wetenschappelijk onderbouwd onderzoek op dit moment niet kan bewijzen dat gsm-straling ongezond is als de normen gerespecteerd worden. Dit blijkt uit de coherentie tussen de globale evaluatierapporten die gemaakt worden in verschillende wetenschappelijke commissies en nationale instellingen (Wetenschappelijk Comité voor nieuwe en recent vastgestelde gezondheidsrisico’s – SCENIHR, Nederlandse Gezondheidsraad, ICNIRP, …).

Opvolgen wetenschappelijk onderzoek is nodig
Het Departement Omgeving volgt de meest recente wetenschappelijke onderzoeken op om snel te kunnen inspelen op de resultaten. Het opvolgen en evalueren van nieuw onderzoek gebeurt door experten van Sciensano, IMEC en de Universiteit Gent. Onze gemeente vraagt het Departement Omgeving om grondig te onderzoeken of deze nieuwe 5G-frequentie mogelijk negatieve gevolgen heeft voor de volksgezondheid en/of het milieu.

1 comment

  1. En weeral geen rekening gehouden met de gezondheid en wil van de bevolking ….(of onwetendheid van de bevolking) … alles om in de kijker te komen staan, haantjes-/ pauwgedrag… alvast dank bij voorbaat voor de kanker, afwijkingen en andere gevolgen van straling…

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: