VLAANDEREN: – Op een persconferentie vrijdagvoormiddag lichtte de Vlaamse regering enkele extra maatregelen uit.
2020-03-13-PC-vlaamse-0
Vlaams minister-president Jan Jambon: “De maatregelen hebben een gigantische economische impact. Het is evident dat we eerst aan de gezondheid van de mensen denken, maar we moeten ook aan de gezondheid van de economie denken.”

Vlaams minister Hilde Crevits: “De Vlaamse regering trekt 100 miljoen euro extra uit voor crisiswaarborgen voor de ondernemingen voor bedrijven die in financiële moeilijkheden komen.
We stellen een forfaitair bedrag ter beschikking van horecazaken die gesloten worden. Het gaat om een eenmalige premie van 4.000 euro per zaak. Winkels die enkel in de weekends moet sluiten, kunnen 2.000 euro krijgen. Als het langer zou duren, komt er een dagvergoeding bij.
Er wordt ook gewerkt aan een regeling voor sectoren met producten die kunnen bederven.

Vlaams minister Ben Weyts: “Als we de scholen volledig zouden sluiten, komt alles tot stilstand. Er moest dus minimaal opvang voorzien worden, zodat mensen die in de zorg werken niet thuis moeten blijven voor hun kinderen.
We gaan bekijken hoe we toch lesaanbod kunnen organiseren, zodat we geen weken verliezen.

Vlaams minister Wouter Beke: “Het zijn cruciale weken voor ons systeem van gezondheidszorg.
Bij kinderopvang hanteren we zelfde logica als in de scholen: zieke kinderen blijven thuis.
Mondmaskers moeten in de eerste plaats gaan naar wie het nodig heeft: verzorgend personeel en eerste lijn hulpverleners. We zullen opnieuw voor 7 miljoen middelen ter beschikking stellen voor hulpmiddelen.

Vlaams minister Bart Somers: “Geen erediensten met uitzondering van begrafenissen en huwelijken. Die kunnen in beperkte kring doorgaan.

Vlaams minister Zuhal Demir: “Bepaalde openbare diensten moeten blijven werken: huisvuilophaling, drinkwaterlevering, levering elektriciteit en gas… Er zijn plannen om te voorzien in continuïteit, mochten ze met te weinig personeel vallen. Er volgen richtlijnen naar alle intercommunalen.”

Vlaams minister Matthias Diependaele: “Vlaamse begroting is structureel gezond. Nu komt dit goed van pas, we hebben wat marge om de ondersteunende maatregelen te nemen
We gaan de aanslagbiljetten van de onroerende voorheffingen uitstellen tot september. Dit geeft een ademruimte van 1 miljard euro aan de ondernemingen
.”

Vlaams minister Lydia Peeters: “Het is noodzakelijk dat de bussen en trams blijven rijden. We proberen fysiek contact tussen chauffeurs en reizigers zo klein mogelijk te maken door vanaf morgen geen cash geld meer te aanvaarden op de trams en bussen.

%d bloggers liken dit: