VLEZENBEEK: – Bekijk het Pajotse landschap door een duurzame bril en denk mee over de plaats van hernieuwbare energie in het Pajottenland. We nodigen iedereen uit op woensdag 18 september vanaf 19.30u in de Pastorie van Vlezenbeek.


• Loop even binnen en bezoek doorlopend onze expo met de eerste resultaten van de landschapsstudie
• Ontdek de uitdagingen waar het Pajottenland voor staat en bekijk mee de ambities voor een ‘Opgewekt Pajottenland’
• Volg het open debat ‘Samenwerken voor een energieneutraal en klimaatbestendig Pajottenland’ (begin 20u10)

Dit evenement is gratis, open voor iedereen en makkelijk toegankelijk.
Locatie: Pastorie van Vlezenbeek – Dorp 43 te Vlezenbeek

Meer info over Opgewekt Pajottenland: www.vlaamsbrabant.be/opgewektpajottenland

%d bloggers liken dit: