SINT-PIETERS-LEEUW: – Vlaams Belang niet blij met tweetalige communicatie van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting die het Nederlandstalig karakter van de gemeente mee helpt ondermijnen.


Eddy Longeval, gemeenteraadslid Vlaams Belang: “Begin deze week kregen alle inwoners van de sociale woonwijk Impeleer een brief van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting inzake de aanhoudende sluitstortproblematiek.
In deze brief dreigen ze om aan hun huurders extra kosten aan te rekenen ter compensatie voor het opruimen van het afval.
Enerzijds zal Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw op de komende gemeenteraad niet alleen de inhoud van deze brief ter sprake brengen, met name dat de sluikstortproblematiek in de sociale wijk Impeleer mede het gevolg is van nalatigheid van de Volkshuisvesting. Anderzijds zal de partij beslist ook haar ongenoegen uiten over het feit dat deze mededeling tweetalig verstuurd werd.
Het is betreurenswaardig dat deze manier van communicatie van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting het Nederlandstalig karakter van onze gemeente mee helpt ondermijnen. Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw verwacht een krachtig tegensignaal van het gemeentebestuur.


Reactie GMV: – Marc Paesmans, directeur van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting benadrukt dat de GMV de taalwetgeving naleeft maar dat in de organisatie een fout is gebeurd. “Het is een niet geadresseerd schrijven, dat naar alle bewoners (onze huurders) van onze flatgebouwen werd verzonden omdat er daar een problematiek van het sluikstorten voorkomt. Er moet dus een verkeerde handeling zijn gebeurd. Het gaat hier wel degelijk om een menselijke fout die wij als directie en bestuur ten zeerste betreuren. De GMV heeft nooit de intentie gehad om het Vlaamse karakter te ondermijnen. Integendeel, wij proberen juist om de mensen aan te zetten tot het leren van het Nederlands, enerzijds door de verplichte taalkennis via de sociale huurwetgeving en anderzijds via allerlei folders zoals die van het huis van het Nederlands.”

1 comment

 1. De sluikstortproblematiek in de wijk Impeleer is niet alleen de nalatigheid van de Volkshuisvesting. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw is verantwoordelijk en bevoegd voor het organiseren van ophalen van het huisvuil. Zo hebben ze in samenspraak met Volkshuisvesting er molokcontainers laten plaatsen zodat de huurders met een sleutel er gebruik kunnen van maken. Weliswaar worden deze doorgeven aan derden en ook verder gebruikt door huurders die niet meer in de wijk wonen.
  Van sorteren is geen sprake!
  Wanneer iedere container vol is dan worden de vuilzakken er maar naast gesmeten en trekt sluikstorten aan.
  De wijk is hier het gratis containerpark.
  Dreigen met extra kosten is geen oplossing maar deze containers overal verwijderen.
  Iedereen officiële huisvuilzakken van de gemeente laten kopen zoals iedere inwoner van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw! Geen discriminatie !!
  Komt ten goede op het vlak van sorteren en sluikstorten zal verminderen.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: