2018-06-21-kerk-RuisbroekVLAAMS-BRABANT / RUISBROEK: – De provincie Vlaams-Brabant organiseert een infosessie voor eigenaars van waardevol niet-beschermd onroerend erfgoed.
Sinds 1 april is er een nieuw provinciaal reglement dat het beheer van dit soort erfgoed ondersteunt.

Dinsdag 11 juni 2019 om 18.30 uur – Jan van Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouwkerk, Kerkplein in Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw).

We stimuleren het regelmatig onderhoud van ons waardevol onroerend erfgoed”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed. “Dat deden we al via subsidies en de dienstverlening van onze Monumentenwacht. Sinds 1 april zetten we met het nieuwe subsidiereglement ‘Ondersteuning bij het waarderen en het behoud van waardevol onroerend erfgoed met een publieke functie in Vlaams-Brabant’ nog een stapje verder”.

Met de slogan ‘Het beheer van jouw onroerend erfgoed: ook onze zorg!’ gaat de provincie Vlaams-Brabant op pad om op 11 locaties het reglement toe te lichten: wie kan een aanvraag indienen, welk onroerend erfgoed komt in aanmerking en aan welke voorwaarden moet het voldoen.
Monumentenwachters tonen ter plekke welke aanbevelingen in hun rapporten in aanmerking komen voor welke steun. Erfgoedpartners, zoals de monumentenploegen van IGO-W en 3Wplus-Sociale werkplaats, Regionale Landschappen en Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddiensten schetsen wat hun bijdrage is in de preventieve zorg voor bouwkundig, klein-historisch, archeologisch en landschappelijk erfgoed.

%d bloggers liken dit: