AARTSBISDOM-mECHELEN-bRUSSEL-LOGOREGIO: – Het aartsbisdom Mechelen-Brussel hertekent het administratieve bestuur van de parochies in Halle-Vilvoorde. De 15 dekenaten in Vlaams-Brabant worden vanaf 1 september vervangen door 4 pastorale regio’s. De veranderingen moet het dalende aantal priesters opvangen en de werkdruk van de huidige priesters verminderen.
In onze regio worden de dekenaten van Asse, Lennik en Halle samengevoegd tot de pastorale regio Halle.

2019-05-07-pastorale-regioploegen.png

De pastorale regio krijgt een regioploeg die de priesters ondersteunt en begeleidt.
Elke ploeg zal bestaan uit een deken, begeleider gemeenschapsopbouw, jongerenpastor, vormingswerker, secretaris en econoom.

De regioploeg van de Pastorale Regio Halle zal bestaan uit:
Marc Boulanger, deken; Kristl Van Cleemput, vormingswerker; Tine Peeters, jongerenpastor en Jean-Michel Hunt, econoom.

De nieuwe regioploeg zal zich op 17 juni 2019 in De Moriaan in Alsemberg voorstellen voor de Pastorale Regio Halle.

bron en meer info: www.kerknet.be/vicariaat-vlaams-brabant-en-mechelen/artikel/bekendmaking-pastorale-regioploegen

%d bloggers liken dit: