HALLE/RUISBROEK/LOT: – Met 40 inspecteurs tekende de politiezone Zennevallei woensdag present voor een grootschalige actie in het station van Halle. De actie werd gelijktijdig georganiseerd met acties in andere stations over de taalgrens heen (Tubize en Eigenbrakel) en de politie was zichtbaar aanwezig in de stations van Lot, Ruisbroek en Lembeek. Tevens waren er controles op de treinen zelf door Securail en de Spoorwegpolitie.


In de ochtend werden zowel treinreizigers als passagiers van aankomende bussen in Halle gecontroleerd op het bezit van drugs. Via een trechter werden personen geleid voorbij de drughond. Op aanduiden van de drughond werden 30 personen onderworpen aan grondige controle. Drie processen-verbaal werden opgemaakt.
Wat de busreizigers betrof, werden meer dan 1 100 personen gevraagd naar hun ticket. 14 processen-verbaal werden opgemaakt voor zwartrijden.
Later op de dag werd opnieuw een dispositief opgesteld. Toen werden nog eens 13 personen effectief gecontroleerd. Eén persoon werd betrapt op het bezit van drugs.
De politiezone is tevreden met de resultaten. Door veelvuldige gelijkaardige acties, extra toezicht en te zorgen voor een sterk aanwezige en aanspreekbare politie wil de zone criminaliteit ontraden en onveiligheidsgevoelens wegnemen. Dergelijke acties zullen in de toekomst dan ook worden herhaald.

%d bloggers liken dit: