2016-05-20-Total-Ruisbroek (02)RUISBROEK: – Vorige week waren er al heel wat controles op zwaar vervoer. Deze week gingen de controles van de politiezone Zennevallei verder.
Zo werd er woensdag 24 oktober 2018, in het kader van een opleiding georganiseerd door het PIVO, expertisecentrum rijopleidingen en verkeer, een verkeerscontrole georganiseerd specifiek gericht naar het zwaar vervoer (rij- en rusttijden Europese vereisten). In totaal namen 4 cursisten/politieambtenaren van de politiezone VIMA (Vilvoorde – Machelen) en 4 politieambtenaren van de zone Zennevallei deel. De controle ging door langsheen de binnenring in Ruisbroek. Negen vrachtwagens werden grondig gecontroleerd. Meerdere inbreuken werden vastgesteld, waaronder:
– 1 bestuurder, die niet in regel was inzake de verplichte rij- en rusttijden;
– 1 bestuurder die naliet de nodige formaliteiten te vervullen wanneer een bestuurderskaart gebrekkig werkte;
– De lading bij vier vrachtwagens die onvoldoende (of niet) gezekerd was, waardoor het risico op ladingverlies reëel was.
In totaal werd er een boetebedrag van 4 142 euro uitgeschreven. Vorige week nog werden voor meer dan 26 000 euro aan boetes uitgeschreven.

%d bloggers liken dit: