Politie_Politiezone_Zennevallei_PZSINT-PIETERS-LEEUW: – Afgelopen zaterdag hield de lokale politie Zennevallei een gecoördineerde actie met de sociale inspectie (RSZ en Vlaamse Gemeenschap Financiën) en enkele gemeentelijke diensten (Milieu en Stedenbouw en de gemeenschapswachten), controle op de Bergensesteenweg bij verschillende
bedrijven op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters- Leeuw.

Met een twintigtal manschappen werden verschillende documenten opgevraagd, stedenbouwkundige controles verricht en werden personen gecontroleerd. In totaal werden meer dan 70 personen gecontroleerd. Eén persoon bleek illegaal en werd bestuurlijk aangehouden. Er werd contact genomen met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) waarbij werd een bevel tot het verlaten van het grondgebied en inreisverbod werd opgelegd.
Verder werden door de sociale inspectiediensten meer dan 40 inbreuken vastgesteld waaronder zwartwerk, illegale tewerkstelling, inbreuken op de dimona-aangifte en arbeidskaarten, alsook boekhoudkundige inbreuken die nog verder geanalyseerd moeten worden. Er werden ook inbreuken vastgesteld op de milieuwetgeving en eerder vastgestelde stedebouwkundige misdrijven bleken nog steeds niet geregulariseerd. Het was niet de eerste keer dat de betrokken bedrijven werden gecontroleerd. Er wacht de werkgevers fikse boetes en opdrachten tot herstel en rechtzetting van de stedenbouwkundige inbreuken. Sommigen zullen zich ook moeten verantwoorden voor de rechtbank.

%d bloggers liken dit: