2015-06-16-algedachtaandagopvang-kaartVLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de dag van de mantelzorg, krijgen de 100.000 Vlaams-Brabantse mantelzorgers, als onmisbare schakels in de zorg, de aandacht die ze verdienen. Want men verwacht steeds meer van mantelzorgers terwijl hun tijd en draagkracht beperkt is. Er zijn heel wat ondersteuningsmogelijkheden zoals thuiszorg, oppasdienst, kortverblijf, gastgezin en dagopvang maar de drempel om er gebruik van te maken is hoog. Op zondag 21 juni 2015 zetten de dagopvangcentra hun deuren wijd open.

Provincie gaat drempel tussen mantelzorg en dagopvang doorbreken
Men verwacht steeds meer van mantelzorgers, terwijl hun tijd en draagkracht beperkt is. Er zijn heel wat ondersteuningsmogelijkheden en dagopvang maar de drempel om er gebruik van te maken is hoog.
Er is nog geen traditie om gebruik te maken van deze zorgvorm, men is er niet vertrouwd mee en de drempel ligt hoog. Er is een lang voortraject in de thuiszorg vooraleer de stap gezet wordt.
Als belangrijkste drempels ziet men:
emotionele: onbekend, weinig vertrouwen, schuldgevoel
financiële
praktische: vervoer, combinatie met thuiszorg
De dagverzorgingscentra moeten opboksen tegen het idee dat het een soort ‘vooropname’ is in het woonzorgcentrum.
Ouderen die doorverwezen worden vanuit eenzaamheid voelen zich niet altijd goed tussen zwaar zorgbehoevenden.

Daarom starten we een campagne om deze ondersteuningsmogelijkheden meer bekend te maken bij de mantelzorgers zelf’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn. ‘Een goede mantelzorg kan maar alleen wanneer de mantelzorger zich ook goed voelt. Wie gebruik maakt van de steun kan de mantelzorg beter aan’.

38 locaties voor dagopvang ouderen in Vlaams-Brabant
Dagopvang is een verzamelnaam voor de diensten van een dagverzorgingscentrum (DVC) of de CADO (Collectieve Autonome Dagopvang voor Ouderen).
In een ‘gewoon’ DVC kan men een halve dag of een volledige dag verblijven en betaalt men een dagprijs. Deze centra zijn bijna altijd verbonden aan een woonzorgcentrum, maar dat hoeft niet.
Een CADO wordt uitgebaat door een erkende dienst voor gezinszorg en staat open voor het thuiszorgcliënteel. Hier betaalt men een prijs per uur. Bij Familiehulp heet dit NOAH: Nabijheid, Opvang, Aandacht en Huiselijkheid.
Het dagopvangcentrum biedt opvang en verzorging overdag. Het centrum neemt dus tijdelijk de opvang en zorg over van de mantelzorgers of thuiszorgpersoneel.
Het personeel helpt bij het wassen, de verzorging en verpleging en er worden activatie-, revalidatie- en ontspanningsactiviteiten aangeboden in een sociale context.

Men kan er een warme maaltijd eten. Het DVC biedt ook vervoer aan van en naar het centrum. Zo bieden de centra een oplossing voor ouderen die thuis willen blijven wonen, maar er niet elke dag iemand langs kan komen voor verzorging of andere ondersteuning.

In Vlaams-Brabant is er al een vorm van dagopvang voor ouderen op 38 plaatsen’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen. ‘Met onze campagne willen we mantelzorgers nu beter informeren, sensibiliseren, over de drempel helpen zodat men gebruik maakt van dagopvang als dat nodig is’.

De campagne wordt gevoerd met een promotiefilmpje, een brochure en placemats.
Meer info over dapopvangcentra en de opendeurdag van 21 juni: www.vlaamsbrabant.be/dagopvang-ouderen

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

%d bloggers liken dit: