pastorij-VLEZENBEEK_sint-pieters-leeuwVLEZENBEEK: – Uittredend Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Toerisme, Inburgering en Vlaamse Rand Geert Bourgeois heeft op 24 juni jl. de dading over het eigendomsrecht van de Pastorie van Vlezenbeek goedgekeurd. Daarmee komt nu definitief een einde aan 13 jaar betwisting en rechtsprocedures.

De nieuwe coalitie slaagde erin een evenwichtige dading te sluiten met de Kerkfabriek van Vlezenbeek over het eigendomsrecht van de pastorie. Deze dading werd door de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw goedgekeurd op 30 januari 2014.

In maart 2014 diende Open VLD tegen deze dading een klacht in bij de gouverneur. De gouverneur schorste de gemeenteraadsbeslissing en oordeelde dat twee elementen meer onderbouwd dienden te worden: de kansen op succes van de rechtsprocedure en het economisch voordeel voor de gemeente.

In de gemeenteraad van 22 mei 2014 werden deze twee afwegingen uitvoerig onderbouwd en werd de beslissing van 30 januari 2014 om de dading goed te keuren herbevestigd.

De minister van Binnenlands Bestuur heeft de motivering van het gemeentebestuur bekrachtigd bij brief van 24 juni 2014. Hij bevestigt in de brief dat de dading uitvoering mag krijgen. Daarmee is nu een definitief een einde gekomen aan de betwisting en kan de gemeente starten met de voorbereidingen om de pastorij om te bouwen tot een nuttige plek voor de lokale gemeenschap.

2014-02-02-minnelijke-schikking-pastorij-Vlezenbeek_03Burgemeester Luc Deconinck : “We zijn vooral blij dat het gezond verstand gezegevierd heeft. De kerkfabriek en de gemeente zijn beide openbare besturen. De oplossing om de pastorij in naakte eigendom aan de kerkfabriek te geven, maar een erfpachtregeling tot 2074 aan de gemeente toe te kennen, zorgt ervoor dat we het gebouw en de pastorietuin kunnen inrichten ten behoeve van de lokale gemeenschap. De investeringen die we in 2016 plannen zullen ruim afgeschreven zijn tegen 2074.”

In de meerjarenbegroting van de gemeente is 500.000 euro uitgetrokken in 2016. Het is de bedoeling het gelijkvloers in te richten tot één grote ruimte, die ook in kleinere onderdelen kan opgedeeld worden. Op de eerste verdieping worden de lokalen voorzien voor kerkfabriek- en parochiewerking.

2014-02-02-minnelijke-schikking-pastorij-VlezenbeekSchepen van Erediensten Jan Desmeth : “We zijn blij dat de constructieve gesprekken, die we in 2013 met de kerkfabriek hebben gevoerd en geleid hebben tot een billijke minnelijke schikking voor beide partijen, niet voor niets zijn geweest. We kunnen de bladzijde van 13 jaar conflict nu definitief omdraaien en opnieuw positief naar de toekomst kijken en in goede samenwerking de handen in elkaar slaan.”

%d bloggers liken dit: