VLAAMS-BRABANT: – De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde het bestek goed voor de levering en plaatsing van 24 automatische peilmeters op waterlopen en in wachtbekkens. Hierdoor kan men op afstand en op een meer nauwkeurige manier waterstanden meten.

De provincie Vlaams-Brabant geeft al jaren prioriteit aan de bescherming van haar inwoners tegen overstromingen en wateroverlast. Jaarlijks besteedt ze tussen 1,5 miljoen en 2 miljoen euro aan de aanleg van wachtbekkens en de inrichting van overstromingsgebieden.

Maar elk risico uitsluiten is jammergenoeg onmogelijk. Bij langdurige regenperiodes of bij felle zomeronweders zullen er altijd waterlopen buiten hun oevers treden‘, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen. ‘Maar hoe nauwkeuriger we de waterpeilen kunnen opvolgen, des te beter kunnen we onze wachtbekkens en overstromingsgebieden benutten en des te kleiner is de schade’.

Nauwkeurige informatie over de waterstanden in beken en over de vullingsgraad van wachtbekkens is ook nuttig voor de hulpdiensten en voor al wie nabij een waterloop woont. Daarom stuurt de provincie de meetresultaten ook rechtstreeks door naar de overstromingsvoorspeller. Correcte en actuele gegevens over waterstanden in de bovenstroomse waterlopen zorgen ervoor dat de verwachte waterstanden in de afwaartse waterlopen preciezer voorspeld worden.

We hebben hierbij resoluut gekozen voor het gebruik van innovatieve technologie. De peilmeetposten moeten volledig autonoom functioneren. Dit wil zeggen zonder externe stroomtoevoer en zonder aansluiting op het vaste telefoonnet. Langs de waterlopen ligt er immers meestal geen elektriciteits- of telefoonkabel. Daarom worden de meetposten uitgerust met een zonnepaneel en een gsm-modem‘, besluit gedeputeerde Monique Swinnen.

De kostprijs wordt geraamd op 300.000 euro.

%d bloggers liken dit: