VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant lanceert een oproep aan organisaties, verenigingen en openbare besturen voor het indienen van grensoverschrijdende uitwisselingsprojecten.

‘Organisaties en verenigingen die een internationaal project opzetten binnen de Europese Unie of de kandidaat-lidstaten kunnen hiervoor een subsidie krijgen’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Europa.‘Samenwerken met partners en regio’s in andere Europese landen is erg leerzaam. Grote organisaties weten de weg naar de Europese samenwerkingssubsidies wel te vinden, maar voor kleinere vzw’s of groepen is dat niet eenvoudig. De provincie helpt die kleinere spelers om ook hun grenzen te verleggen. Voor deze organisaties maakt de subsidie dikwijls de eerste stap naar het buitenland mogelijk’.

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de kosten van het project, met een maximum van 5.000 euro.’Dit jaar is het thema ‘actief ouder worden en intergenerationele solidariteit’.
Ten laatste op 15 maart 2012 moeten alle aanvragen zijn ingediend bij de dienst Europa van de provincie Vlaams-Brabant via www.vlaamsbrabant.be/internationalisering. Hier vindt men ook het reglement en ander informatie.
Het resultaat van de selectie wordt verwacht tegen einde mei 2012.

%d bloggers liken dit: